AUTISME

Wat is autisme?

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Autisme is aangeboren en blijft gedurende het hele leven een rol spelen. Alles wat mensen zien, horen, ruiken, voelen etc. kan door mensen met autisme op een andere manier worden verwerkt. Dit heeft zowel voor- als nadelen. Zo kunnen mensen met autisme vaak de details zien, zijn ze direct en eerlijk, maar hebben ze bijvoorbeeld moeite met het houden van overzicht, verwerken van prikkels en het onderhouden van sociale contacten.

xonar-autisme-opm-01.jpg

Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Er zijn mensen met autisme en een verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen met de juiste begeleiding een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig. Autisme is niet aan de buitenkant te zien en uit zich op verschillende manieren. Dit heeft een zeer grote invloed op iemands leven. Hoe groot, is afhankelijk per persoon en per levensfase.

Welke auti-hulp past het best?

Onze gedragswetenschappers en medewerkers die gespecialiseerd zijn in autisme hulpverlening staan klaar om de best passende hulp te bieden aan kinderen en of jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis. Daarbij maken ze gebruik van bekende en beproefde methodieken zoals Autisme Centraal, Geef me de 5, Geweldloos verzet, Focus op veiligheid en nog vele andere.


VERSCHILLENDE HULPVORMEN

Hulp bij u thuis met ‘Auti-Ambulant’

Een medewerker komt bij u thuis om samen met u naar antwoorden te zoeken op uw vragen op het gebied van: de invloed van het kind met autisme in het gezin, verminderen van langdurige en eenzijdige belasting van gezinsleden, onderlinge communicatie, het regelen van de dagelijkse routine, het aanbrengen van structuur door bijv. dagschema’s, het verwerken van autisme voor ouders en/of broertjes of zusjes en het kind zelf, visuele ondersteuning, gebruik van passende communicatie en op maat.

Met deze hulp kunnen ouders hun kind met autisme beter leren begrijpen. Daarbij houden we rekening met de leeftijdsfase: van peuter tot de jongere die (al dan niet zelfstandig) uit huis gaat wonen. XONAR werkt daarbij nauw samen met andere professionele instellingen (zoals GGZ, (speciale) school) en/of met vrijwillige organisaties zoals verenigingen, clubs, werksituaties enz.

Oudertraining of deeltijd dagbehandeling bij Impact

Binnen het zorgaanbod Autisme Jonge Kind kunt u kiezen voor de oudertraining of voor een combinatie van de oudertraining en deeltijd dagbehandeling.

xonar-autisme-opm-02.jpg

Dagbehandeling bij de Kiekeboe

Jonge kinderen kunnen voor dagbehandeling terecht bij de Kiekeboe. Een groep bestaat uit max. 8 kinderen onder begeleiding van vier pedagogisch medewerkers. In de groep staat een educatieve benadering centraal die is gericht op visueel en concrete ondersteunende educatie. Dat betekent dat de kinderen worden aangesproken in een taal die voor hen het meest eenvoudig is.

De ruimte is speciaal aangepast en er wordt gewerkt met weekschema’s, picto’s en aparte speelruimtes. Hierdoor ontstaat een gestructureerde, voorspelbare prikkelarme omgeving. Naast de dagbehandeling is het mogelijk om auti-ambulant in te zetten.

Zorgklas de Klimboom

De Klimboom is een samenwerking tussen SBO de Pyler in Heerlen en XONAR. In de Klimboom zitten acht kinderen en werken twee pedagogisch medewerkers en een ambulant hulpverlener van XONAR nauw samen met een leerkracht van de Pyler. Daarnaast kan er ook een logopedist, fysiotherapeut of ergotherapeut betrokken zijn. Per kind wordt gekeken om de juiste combinatie van zorg en onderwijs aan te bieden. Bij het ene kind is dit meer zorg, bij het andere kind meer onderwijs. Ook is er veelvuldig overleg met de ouders.

De zorgklas is zodanig aangepast aan de waarnemings- en verwerkingsstijl van kinderen met autisme om een zo optimaal mogelijk leerklimaat te creëren. Samen met ouders wordt per kind gekeken naar de juiste combinatie van zorg en onderwijs. Het streven is om iedere leerling, na het traject bij de Klimboom, door te laten stromen naar passend onderwijs.

Verblijf bij Pulse

Kinderen en of jongeren van 12 – 23 jaar die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen door problemen*, voortkomend uit hun autismespectrumstoornis, kunnen terecht bij Pulse in Sittard.

Het gezin krijgt dan hulp van een ambulant medewerker van het team Auti-Ambulant van XONAR. Dit is tevens de contactpersoon en het eerste aanspreekpunt. Samen wordt er gekeken of verblijf noodzakelijk is en welke doelen er zijn. Het opvoedkundig klimaat bij Pulse is overzichtelijk, voorspelbaar, gestructureerd en op autisme toegerust. (*Dat kunnen problemen zijn in de opvoeding, in hun gedrag als op sociaal gebied.)

Hoe kunt u hulp aanvragen?

U kunt zich voor een indicatie voor een van deze hulpvormen aanmelden bij uw gemeente.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met onze gedragswetenschappers:

Contactgegevens Auti-ambulant en Pulse:
Nina Boulboulle of Simone Lechner

Contactgegevens Impact, Kiekeboe, Zorgklas en Klimboom:
Nadine Eussen of Katleen Smets

DOWNLOAD HIER DE ALGEMENE FOLDER OVER AUTISME