AUTISME JONGE KIND

Voor wie

Uw kind maakt in de periode van 0-6 jaar een enorme ontwikkeling door van volledig afhankelijke baby naar (schoolgaande) kleuter. Uw kind gaat oa. leren lopen en praten, twee heel belangrijke vaardigheden om de wereld te ontdekken. U ontdekt in die periode het karakter en temperament van uw kind en manieren om het zo goed mogelijk te stimuleren in zijn ontwikkeling. In elke fase krijgt uw kind te maken met nieuwe uitdagingen en het aanleren van nieuwe vaardigheden (bijvoorbeeld zindelijkheid).

xonar-autisme-jonge-kind-opm-01.jpg

Meestal hebben kinderen tegen de tijd dat ze naar groep 1 gaan interesse in andere kinderen ontwikkeld. Op school is de groep belangrijk en wordt het vermogen om (samen) te spelen en te leren bevorderd. Soms loopt de ontwikkeling van jonge kinderen niet als vanzelf en zijn er al op jonge leeftijd signalen die op autisme zouden kunnen wijzen. Als uw kind niet of nauwelijks (oog)contact maakt, u als ouder moeilijk in zijn/haar spel toelaat en onvoldoende afstemt wat hij/zij mag gaan doen, kan het zijn dat er iets aan de hand is. Soms zijn de signalen subtieler, zoals bijvoorbeeld een trage of bijzondere ontwikkeling op bepaalde gebieden zoals taal en communicatie. Soms zien we weinig bereidheid tot exploratie van de buitenwereld of een beperkte, bijzondere interesse in deelgebieden. Ze lijken dan ook vaak interesse in sociale situaties en leeftijdgenoten te missen of ze weten niet goed hoe er mee om te gaan. Het zorgaanbod Autisme Jonge Kind (0-6 jaar) is er voor ouders die zich zorgen maken over de sociaal emotionele ontwikkeling en die merken dat hun ‘gewone’ oplossingen in de opvoeding meestal niet het gewenste effect hebben.

Doelen en werkwijze

Binnen het zorgaanbod Autisme Jonge Kind kunt u kiezen voor de oudertraining of voor een combinatie van de oudertraining en deeltijd dagbehandeling. Met de oudertraining Impact (improving parents as communication teachers) leert u speciale technieken om zo de sociale en taalvaardigheden van uw kind te verbeteren. Deze speciale technieken zijn nodig omdat kinderen met autisme niet leren zoals de meeste kinderen. Het programma richt zich vooral op sociale betrokkenheid, taal, sociale imitatie en spel. Deze vier gebieden zijn essentiële bouwstenen om te kunnen ‘leren’. Met de technieken die u in dit programma leert, kunt u uw kind de hele dag stimuleren in zijn/haar ontwikkeling.

Jeugd- & opvoedhulp

De oudertraining bestaat uit een 24-tal sessies van 1,5 uur waarin u als ouder samen met de hulpverlener doelen gaat opstellen voor uw kind. Ouders krijgen systematisch instructies op het vlak van de interventiestrategieën; coaching en feedback maken deel uit van de training en er is voortdurende aandacht voor ondersteuning en probleemoplossing. Bij ernstige zorgen kan de oudertraining aangevuld worden met deeltijd dagbehandeling. Het doel van de dagbehandeling is het versterken van de algemene ontwikkelkansen van het jonge kind en in het bijzonder de sociaal communicatieve vaardigheden. Ouders kunnen soms ook tijdelijk ontlast worden, waardoor de draagkracht weer toeneemt en er meer ruimte is om zelf weer meer invloed te krijgen op de ontwikkeling van hun jonge kind. Deeltijd dagbehandeling houdt in dat uw kind naar het behandelcentrum komt. Als u er voor kiest om de oudertraining aan te vullen met dagbehandeling dan wordt tijdens het kennismakingsgesprek in overleg het aantal dagdelen ingevuld. Er kan een maximum van 7 dagdelen ingezet worden.

xonar-autisme-jonge-kind-opm-02.jpg

De oudertraining is mogelijk in heel Zuid-Limburg. XONAR heeft twee locaties voor dagbehandeling, namelijk in Maastricht en Heerlen.

Contactpersoon

Voor de oudertraining krijgt u een vaste persoon. Indien u kiest voor een combinatie zal uw oudertrainer ook de vaste behandelaar van uw kind zijn in het behandelcentrum.

Over xonar

XONAR biedt hulp aan kinderen, jeugdigen, ouders en opvoeders bij opgroei- en opvoedvragen.

Aanmelding

Uw kind wordt door de gemeente of een arts bij ons aangemeld voor het zorgaanbod Autisme Jonge Kind. Daarna neemt één van onze medewerkers telefonisch contact met u op om een kennismakingsgesprek te plannen. In dit gesprek worden uw situatie, uw wensen en uw vragen besproken. De vervolgstap is het opstellen van het plan waarin precies wordt afgesproken wat we gaan doen.

Contactgegevens Autisme jonge kind:
Katleen Smets, t. 06 - 204 53 974 of Nadine Eussen, t. 06 - 125 60 971

DOWNLOAD HIER DE FOLDER OVER AUTISME JONGE KIND