Thema lezing Trauma

Reactie deelnemer Lezing Trauma

De lezing van Guy van Rijswijk was voor mij een eye-opener. Het is goed om je als pleegouder steeds bewust te zijn van wat teveel stress en trauma met je pleegkind, maar ook de ouders kan doen. Tolerantie is het toverwoord. Ga je buiten de grenzen ervan, dan gebeurt er wat met je en kun je een trauma oplopen. De lezing hielp me om bewust te zijn van blootstelling aan grote en langdurige stress en de reactie van je lichaam en geest hierop. Ook wist ik niet dat een trauma al extreem jong opgelopen kan worden.  Vaak plakken het etiketje ADHD op een kind terwijl het in de basis onveilig is en druk  vecht/vlucht of juist afwezig gedrag vertoont. Goed om te zien dat er grondig onderzoek is gedaan en er aan de basis (veiligheid) gewerkt kan en moet worden. Guy heeft dit heel helder geschetst.  Aan ons pleegouders om samen met de hulpverlening trauma signaleren en te werken aan veiligheid voor die pleegkinderen die te lang buiten de 'Window of Tolerance' hebben verbleven. Bedankt Guy!

Norbert