Pleegouder worden

Als u belangstelling heeft voor het pleegouderschap, is een eerste stap het aanvragen van schriftelijke informatie. Vul hiervoor het aanvraagformulier in. U krijgt dan van XONAR een informatiepakket over pleegzorg thuisgestuurd. Daarin vindt u ook een uitnodiging om een informatiebijeenkomst van XONAR bij te wonen. Na deze bijeenkomst kunt u aangeven of u nog steeds interesse heeft in pleegzorg, en of u wilt gaan bekijken of pleegzorg bij u past. Als u dat wilt, dan komt een medewerker van XONAR bij u thuis kennismaken, en met u praten over het pleegouderschap. Op basis van deze informatie kunt u afwegen of u zich aan wilt melden als aspirant-pleegouder. Om in aanmerking te komen voor het pleegouderschap, dient u minimaal 21 jaar oud te zijn. Ook moet u een Verklaring van Geen Bezwaar kunnen overleggen.

Nadat de algemene criteria zijn getoetst, kunt u deelnemen aan een voorbereidings- en selectieprogramma in groepsverband. Dit programma heet STIP. Naast het groepsgewijze programma vindt er een aantal persoonlijke gesprekken plaats bij u thuis. Als u na het volgen van de STIP besluit pleegouder te worden en ook XONAR geen bezwaren ziet, dan wordt uw gezin in het bestand van beschikbare pleegouders opgenomen.

Het voorbereidingsprogramma pleegzorg (STIP: selectie en training in pleegzorg) vindt drie keer per jaar plaats.