Wonen bij XONAR

Soms zijn er zoveel problemen of zorgen thuis dat het nodig is dat je tijdelijk ergens anders gaat wonen. Dat kan bij XONAR. XONAR heeft woningen (meestal een woonhuis in de wijk) waar maximaal acht kinderen wonen. Er is 24/7 begeleiding door pedagogische professionals van XONAR. Je gaat gewoon naar school en als dat lukt kan je ook je eigen hobby's blijven doen.

Veilig

Het is belangrijk dat jij je veilig voelt. We kijken samen met jou en de mensen om je heen, wat er nodig is om de problemen thuis op te lossen, en wat jij en je ouders in de toekomst aan hulp nodig hebben. We streven naar een zo kort mogelijk verblijf binnen XONAR, zodat je weer terug naar huis kan gaan, indien nodig met hulp thuis.
 

Samen met ouders

XONAR vindt het belangrijk om te luisteren naar wat jij graag zou willen veranderen in je leven. Daar betrekken we ook je ouders bij. XONAR neemt niet alles over. Daarom blijven ook je ouders, zoveel als mogelijk, zorgen voor jou.  Door goed samen te werken proberen we dat te veranderen waardoor jij een stap vooruit kan maken.

XONAR heeft verschillende behandelgroepen in Zuid-Limburg. Speciaal voor jonge kinderen, voor oudere jeugd, voor kinderen en jongeren met autisme en voor jonge tienermoeders.

Wil je weten of je hulp kan krijgen van XONAR of wil je professioneel advies? Klik hier.