Hulpvormen

Ken je het gevoel dat het je soms allemaal wat teveel wordt? Dat alles tegenzit? XONAR is er dan voor jou, want jouw toekomst, dat is onze grootste zorg!

Wij beginnen met naar je te luisteren. Jouw verhaal is ons gezamenlijk startpunt want niemand is hetzelfde en iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal. Samen met jou, je ouders en je directe omgeving bekijken we welke hulp het beste bij je past. 


Wij bieden:

xonar-hv-crisisopvang-th.jpg

Crisisopvang en acute hulp

XONAR biedt acute zorgverlening wanneer er sprake is van acuut gevaar in een onveilige opvoedingssituatie (door fysiek, psychisch of seksueel geweld).

Lees verder ...

xonar-hv-trauma-th.jpg

Hulp bij trauma’s, seksueel misbruik en huiselijk geweld

XONAR biedt gespecialiseerde hulp aan jeugdigen en vrouwen (al dan niet met kind(eren)) die in aanraking zijn geweest, met acuut of meervoudig geweld.

Lees verder ...

xonar-hv-autisme-th.jpg

Autisme hulpverlening

XONAR biedt hulp aan jeugdigen met (een vermoeden van) autisme en hun gezin.

Lees verder ...

xonar-hv-opvoedproblemen-th.jpg

Hulp thuis bij ernstige opgroei- en opvoedproblemen

XONAR biedt hulp aan gezinnen waarbij er sprake is van gezins-, opvoedings- en/of gedragsproblematiek.

Lees verder ...

xonar-hv-uitval-th.jpg

(Dreigend) School- of werkuitval

XONAR biedt intensieve en effectieve hulp aan jeugdigen die voortijdig school verlaten of dreigen te verlaten. Het overgrote deel van de jeugdigen gaat na deze hulp weer terug naar school en behaalt een diploma.

Lees verder ...

xonar-hv-gezinshuis-th.jpg

Pleegzorg en gezinshuizen

XONAR biedt hulp aan jeugdigen voor wie het echt niet meer mogelijk is om thuis te wonen.

Lees verder ...

xonar-hv-zelfstandigheid-th.jpg

Ontwikkelen naar zelfstandigheid en perspectief

XONAR biedt aan jeugdigen die niet langer thuis kunnen wonen, begeleiding naar een zelfstandig leven.

Lees verder ...


Wil je weten of je hulp kan krijgen van XONAR of wil je advies? Klik hier.