XONAR Kinderatelier

Wekelijks zijn kinderen/jongeren die verbonden zijn met XONAR, welkom in het XONAR Kinderatelier.

Kunstreis

Iedere woensdag neemt Milous Heunks de kinderen/jongeren mee op 'kunstreis'. Dit Kinderatelier 1 web.jpgdoet ze door een onderwerp/thema op een boeiende manier te introduceren, waardoor de kinderen en jongeren op een andere manier leren kijken naar de wereld om hen heen.

Afhankelijk van het thema, werken de kinderen en jongeren met afwisselende materialen zoals acrylverf, mergel, hout of speksteen. Het motto van het XONAR Kinderatelier luidt: 'plezier in het werken staat voorop'.

In het Kinderatelier wordt gestructureerd gewerkt. Aan de hand van thema's voeren de kinderen opdrachten uit. Soms wordt er een stilleven geschilderd, dan wordt er geboetseerd of gewerkt met gaas. Aanleg voor schilderen en tekenen is van ondergeschikt belang. Veel belangrijker is dat ze er plezier aan beleven. Beeldend bezig zijn is een middel, geen doel op zich.

Het XONAR Kinderatelier laat de kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met kunst door hen de ruimte te geven wat betreft hun spontaniteit en hen de vrijheid te geven om hun eigenheid te laten spreken.

De kunstwerken worden regelmatig tentoon gesteld in de aula en de gangen van XONAR aan de Severenstraat 16.

Een kijkje in het XONAR Kinderatelier

De meeste kinderen/jongeren die gebruik maken van het atelier wonen in een verblijfgroep van XONAR. Het Kinderatelier is er echter óók voor pleegkinderen die in een pleeggezin wonen.

Een belangrijke doelstelling is het verminderen van gedragsproblemen. De meeste kinderen die het Kinderatelier bezoeken, hebben op de een of andere manier problemen met gedrag. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het maken van contact, of het samenspelen met andere kinderen. Ook worden kinderen begeleid die moeite hebben met plannen, voortdurend boos zijn of juist nergens interesse in lijken te hebben. Spelenderwijs wordt geprobeerd aan dit gedrag te werken.

Veilige en prettige omgeving

Het kinderatelier vormt een veilige en prettige omgeving voor kinderen. Er geldt een gulden regel: er wordt niet over problemen gesproken. Er wordt niet in gegaan op de reden waarom ze in de groep zijn. Milous Heunks: "Het Kinderatelier biedt geen therapie, maar is wel aanvullend op de therapie die kinderen elders krijgen."

Overwinning op henzelf

Veel kinderen ontdekken in het atelier spelenderwijs beeldende technieken en komen daarin tot ontwikkeling. Dat geeft ze zelfvertrouwen, wat goed voor hen is. Andere kinderen overwinnen hun faalangst, weer anderen leren zich beter te concentreren of te werken in een groep. Soms gaat het gewoon om plezier te beleven in de activiteit. Op die manier haalt elk kind het beste uit zichzelf.

Zo werkt het XONAR Kinderatelier

                     kinderatelier 3 web.jpg

                     Kinderatelier 2 web.jpg

Geopend
Wekelijks op woensdag van 12:00 uur tot 20:00 uur.

Groepjes
De kinderen/jongeren worden op basis van hun leeftijd ingedeeld in een groepje. Elk groepje werkt maximaal een uur per week. Dit kan echter per kind verschillen, er is ruimte voor maatwerk.

Er wordt gestart met een individueel introductiegesprek. Deze worden gepland tussen 12:00 uur en 13:00 uur (op aanvraag). Na het introductiegesprek volgende atelierlessen. Er zitten maximaal 4 (soms 5) kinderen per groep.

Individueel 13:00 uur tot 13:30 uur
Groep 1: 13:30 uur tot 14:30 uur
Groep 2: 14:30 uur tot 15:30 uur
Groep 3: 16:00 uur tot 17:00 uur
Groep 4: 18:00 uur tot 19:15 uur

Leeftijd
5 tot en met 18 jaar

Duur
Richtlijn is dat elk kind tien aaneengesloten woensdagen aanwezig is.

Kosten
Deelname behoort tot de dienstverlening van XONAR en is daarom kosteloos.

Aanmelden
Ouders, pleegouders en kinderen kunnen zelf het initiatief nemen om een deelname aan het XONAR Kinderatelier te bespreken. Zij kunnen hun interesse ook kenbaar maken bij hun helpverlener/begeleider pleegzorg en dit samen bespreken.

Vragen?
Heeft u nog vragen over het XONAR Kinderatelier? Dan kunt u contact opnemen met Milous Heunks.

Milous Heunks
Severenstraat 16
6225 AR Maastricht

T: 043 - 604 59 76
M: 06 - 11839386
E: kinderatelier@xonar.nl

Klik hier voor de folder over het kinderatelier

Nieuws over het Kinderatelier

02.05.2016: Opening "Jour du Muguet"

Afgelopen 1 mei heeft de officiële opening van de tentoonstelling “Jour du Muguet” plaatsgevonden. Acht deelnemers van het Kinderatelier hebben ontzettend hard gewerkt aan de tentoongestelde kunstwerken. Ton Harmes en Hans Ruijssenaars hadden de eer om de tentoonstelling om 17.00 uur voor geopend te verklaren. Zes van de acht kunstenaars waren zelf aanwezig en straalden van blijheid en trots. De kunstwerken zijn nog tot eind mei te bewonderen in de Dominicanen Kerk te Maastricht.

Fotocollage opening le jour du muguet web.jpg