Trauma en geweld

Thuis moet een plek zijn waar rust en veiligheid heerst. Waar kinderen onbezorgd kunnen opgroeien. Helaas is dat niet overal zo.

Geweld binnen relaties komt veel voor. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer één op de vijf vrouwen ooit in een partnerrelatie te maken krijgt met geweld. Vaak is het geweld onzichtbaar omdat het achter gesloten deuren plaatsvindt. Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de bevolking, binnen alle culturen en onder alle leeftijden. Kinderen zijn vaak stille getuigen van huiselijk geweld. XONAR biedt hulp en ondersteuning aan u, uw (ex-)partner (als dat veilig is) en uw kinderen.

Hulp & ondersteuning

XONAR biedt hulp en ondersteuning in geval van huiselijk geweld of trauma. Dat kan ambulante hulp zijn, waarbij onze professional u ondersteuning kan bieden in de thuissituatie. Als het niet veilig voor u is om thuis te wonen dan kunt u in ons appartementencomplex komen wonen. U heeft daar (eventueel met uw kinderen) uw eigen appartement achter een gezamenlijk beveiligde voordeur.

Crisisopvang

De eerste zes weken van opvang noemen we 'crisisopvang'. In die periode kijken we heel grondig naar wat er precies aan de hand is, en wat de beste vervolgstappen zijn. Dit wordt vervolgens vastgelegd in een gezinsactieplan. Daarin staat wat er allemaal nodig is om het geweld te stoppen en hoe jullie dat gaan aanpakken. In het plan staat ook op welke gebieden er allemaal verandering moet komen. Er wordt vastgelegd welke actie of hulp daarvoor nodig is en er worden afspraken over vervolgstappen gemaakt.

Als het veilig genoeg is wordt de (ex-)partner betrokken bij het maken van het gezinsactieplan. Onze hulpverleners kiezen daarin geen partij. Hun doel is niet om een oordeel te vellen over de situatie. Hun doel is het stoppen van het geweld.

Indien na zes weken duidelijk is dat een terugkeer naar de eigen woning geen optie is en er hulpvragen zijn, is het mogelijk gebruik te maken van een begeleid wonen traject van maximaal negen maanden. Wanneer terugkeer naar de eigen woning niet mogelijk is en er tegelijkertijd geen hulpvragen meer zijn wordt met u gezocht naar een andere passende woonvorm.

Ook aan slachtoffers van eergerelateerd geweld en slachtoffers van mensenhandel bieden wij hulp en ondersteuning. Daarnaast kunnen mannen ook slachtoffer zijn van huiselijk geweld. XONAR biedt ook ambulante ondersteuning aan mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Een opvanglocatie voor mannen hebben wij niet.