Informatiepakket over vrouwenopvang en -hulpverlening bij XONAR

  • Vertrouwenspersoon voor vrouwenopvang en -hulpverlening
    Voor cliënten van XONAR Vrouwenopvang en -hulpverlening is er een vertrouwenspersoon beschikbaar. Een vertrouwenskwestie of conflict wordt in eerste instantie intern met hulpverlener en daarna leidinggevende besproken.
    De mogelijkheid bestaat om een vertrouwenspersoon in te schakelen.