Vergoedingen

Pleegouders zorgen 24 uur per dag voor hun pleegkind(eren). Vaak gaat dit zonder complicaties, maar er kunnen situaties zijn waarbij u als pleegouder graag wilt weten wat uw rechten en plichten zijn. XONAR wil u als pleegouder zo goed mogelijk helpen. U hebt recht op informatie, professionele begeleiding en hulp. Ieder pleeggezin krijgt ondersteuning van een pleegzorgbegeleider. Samen met u maken we afspraken over de pleegzorg. Deze afspraken leggen wij vast in een pleegcontract.

Factsheet Financiele Stromen

Een overzicht van alle financiële regelingen omtrent pleegzorg.

Download PDF

Meestgestelde financiele vragen en antwoorden

Meestgestelde financiële vragen en antwoorden

Download PDF

Bijzondere kosten - vergoedingenlijst

Bijzondere kosten - vergoedingenlijst

Download PDF

Declaratieformulier bijzondere uitgaven pleegzorg

Declaratieformulier bijzondere uitgaven pleegzorg

Download PDF