Workshop vlaggensysteem voor pleegouders

Omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren

Het Vlaggensysteem is een methode die opvoeders (en professionals) handvatten geeft om op een gepaste manier te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren.

Elk kind van elke leeftijd vertoont seksueel gedrag. Dit kan al vroeg beginnen met kinderen die in het openbaar steeds aan hun geslachtsdelen voelen of kinderen die doktertje spelen en naakt boven op elkaar gaan liggen. Of oudere kinderen die pornosites bezoeken of de grens van een ander niet respecteren en hem of haar dwingen om een seksuele handeling uit te voeren terwijl ze dit niet willen. En zo zijn er nog vele voorbeelden te bedenken.

Iedere opvoeder reageert op een andere manier op dit gedrag, hierbij wordt je reactie bepaald door de manier waarop je zelf bent opgevoed, ervaringen die je zelf hebt opgedaan en je waarden en normen die je het kind graag wil leren. Hierdoor kan het kind voor hetzelfde gedrag verschillende reacties krijgen van volwassenen: de ene wordt boos en straft het kind, de andere volwassene gaat uitgebreid in gesprek en weer een ander negeert het of moet er om lachen.

Het Vlaggensysteem is ontwikkeld om juist te voorkomen dat iedereen vanuit zijn eigen gevoel gaat reageren. Door het Vlaggensysteem ga je op een objectieve manier naar het gedrag kijken. Dit doe je aan de hand van een zestal criteria waarbij wordt getoetst of het gedrag al dan niet normaal gedrag is of dat het grensoverschrijdend is (en in welke mate).

Aan de hand van de 6 criteria ken je het gedrag een vlag toe en op basis daarvan geef je een pedagogische reactie op het gedrag.

De drie gecertificeerde trainers (werkzaam bij VSM-pleegzorg) hebben de afgelopen twee jaren alle medewerkers binnen XONAR getraind in het Vlaggensysteem. Nu wordt de training ook aangeboden aan pleegouders.

Hieronder de reactie van pleegouders hoe ze de training hebben ervaren.


Reactie deelnemers Workshop Vlaggensysteem

Pleegmoeder Suzanne:

Voor mij is het waardevol geweest om deze training te volgen. Door de aangeboden theorie krijg je aan de ene kant meer handvatten voor het beoordelen van seksueel – al dan niet grensoverschrijdend -  gedrag. En aan de andere kant leer je ook om niet te snel je oordeel klaar te hebben.  Het was prettig om met andere pleegouders ervaringen en vragen op dit gebied te delen. Het samen oefenen met het beeldmateriaal leidde tot goede gesprekken over dit soms toch lastige onderwerp.
Ik vind deze training een echte aanrader voor pleegouders!

 

Pleegouders uit Houthem-st. Gerlach:

Op 11 oktober 2018 hebben wij de training Vlaggensysteem gevolgd. Van tevoren hadden wij ons voorgesteld te gaan leren wanneer seksueel gedrag van een kind grensoverschrijdend genoemd kan worden. Verder hoe we dat gedrag kunnen herkennen en hoe je er zelf het beste op kan reageren. 
Het Vlaggensysteem heeft ons een manier gegeven om grensoverschrijdend gedrag van een kind objectief middels een stappenplan te kunnen herkennen. De verschillende reacties van deelnemers op 1 voorbeeld situatie lieten zien dat ieder vanuit zijn eigen referentiekader en gevoel reageert en het Vlaggensysteem een houvast is in het beoordelen van het gedrag. Ook was het voor ons prettig te horen dat een eerste schrikreactie op (grensoverschrijdend) gedrag van een kind normaal is. Het gaat erom hoe je er later op terugkomt. Ook daar gaf de training ons tips, over hoe dat te doen passend bij het gedrag wat een kind laat zien. 
Wij zijn van mening dat de training voor elke (pleeg)ouder helpend kan zijn in het herkennen van, en reageren op gedrag. We kijken er in ieder geval met tevredenheid op terug, een aanrader!