Thema bijeenkomsten en workshops

Ouderschap is een belangrijke taak, en niet altijd even gemakkelijk. Bijna altijd hebben kinderen die in een pleeggezin gaan wonen een ervaringenrugzakje. Hun ontwikkeling en gedrag kan anders zijn dan dat van leeftijdsgenootjes. 

Daarom verzorgen wij voor onze pleegouders themabijeenkomsten en trainingen, gericht op hun deskundigheidsbevordering. 

Aanmelden en info?
Vraag uw begeleider pleegzorg of mail naar pleegzorg@xonar.nl
Houd voor meer informatie de Pleegzorg Nieuwsbrief en de Xpeditie in de gaten.