PVO (Pleegouders Versterken in Opvoeden)

PVO is een interventieprogramma dat is gebaseerd op de principes van Geweldloos Verzet, een methode die ontwikkeld door Haim Omer: een bekend psycholoog uit Israël die zich liet inspireren door grote leiders zoals Mahatma Ghandi.

Het PVO programma werd in Vlaanderen ontwikkeld door onder andere Frank van Holen (Vrije Universiteit Brussel).  Het programma heeft als doel om pleegouders extra te ondersteunen in de opvoeding van pleegkinderen met moeilijk gedrag en te voorkomen dat pleegouders de opvoeding niet meer aankunnen en de plaatsing vroegtijdig beëindigd wordt. De methode is wetenschappelijk onderzocht en de resultaten zijn veelbelovend.

Geweldloos Verzet, zoals dit wordt toegepast in het PVO programma, wordt gekenmerkt door een aantal belangrijke principes: het vermijden van escalatie van conflicten, het verhogen van pleegouderlijke aanwezigheid, duidelijk stelling nemen tegen alle vormen van geweld, het aankondigen door pleegouders van hun betrokkenheid bij het pleegkind, het organiseren van sit-ins, het doorbreken van geheimhouding, het organiseren van sociale steun en het maken van relatiegebaren om positieve interacties te bevorderen.

Er zijn 6 trainers binnen XONAR Pleegzorg, opgeleid door Frank van Holen.

Ervaringsverhaal

Enkele maanden geleden zijn wij gestart met de cursus PVO; pleegouders versterken in opvoeden, die ons door XONAR is aangeboden. Onze pleegzoon van 12 jaar is een lieve en gevoelige jongen, maar kan ook erg zelfbepalend en grensoverschrijdend gedrag laten zien. Dusdanig dat wij momenten ervaren van machteloosheid. Maar zijn gedrag baart ons vooral ook erg zorgen richting de toekomst. Op advies van XONAR en na enige twijfel zijn we toch gestart met deze cursus, vooral ook met het idee: alles wat ons extra sturing of handvatten kan geven is meegenomen.

De inhoud is gericht op “geweldloos verzet”. Samen met Rachel (de medewerker van XONAR die deze cursus heeft verzorgd) hebben we gekeken naar onze pleegzoon. Wie is hij, wat zijn zijn krachten, wat zijn zijn kwetsbare kanten, wat is zijn netwerk, wat is ons netwerk, wat zijn onze krachten en zwaktes? Vervolgens hebben we de verschillende gedragingen bekeken en besproken en daarnaast hebben we de methodiek van PVO samen doorlopen.

Welk gedrag accepteer je echt niet meer, hoe pak je dit met hem en eventueel je netwerk op?
Hoe ga je om met escalaties?
Hoe ga je om met leugens?
Hoe kan je zorgen dat je toch met hem in een positieve relatie blijft?
Hoe kan je een netwerk inzetten voor steun richting ons, maar ook richting onze pleegzoon?

Deze cursus heeft ons veel gebracht. Wat we zien is dat we veel meer uit de strijd blijven. De escalaties zijn aanzienlijk minder. Wij spreken hem nu veel meer aan op verantwoordelijkheid en vertrouwen en we merken dat onze pleegzoon hier heel goed op reageert. Hij wil zo graag laten zien wat hij kan en dat we hem kunnen vertrouwen! Onze relatie verschuift, het gaat minder om wat wij zeggen dat wel of niet mag of kan, maar om hoe hij denkt met situaties om te kunnen gaan (uiteraard wel passend bij zijn leeftijd/ontwikkeling).

“Als jij ons kan laten zien, dat jij dat kan, super!” Maar bv. ook “toen heb je niet de waarheid vertelt, ons vertrouwen in jou moet weer groeien, nu twijfelen we daaraan.” Of: “jij bent er verantwoordelijk voor dat dit is gebeurt, hoe ga je dit nu oplossen, denk er maar eens over na en als je het fijn vindt kunnen we je daarbij helpen”.

We zien een heel ander kind door deze benadering. Hij weet dat zijn gedrag gevolgen heeft en voelt en merkt dat de regie bij hem ligt, maar dat de keuzes die hij maakt gevolgen hebben... zowel positief als negatief. We zien hem groeien! En omdat onze benadering anders is, zien we ook dat de negatieve momenten aanzienlijk minder zijn, en de relatie zoveel positiever en fijner is!

Deze cursus heeft ons heel veel gebracht en wat wij ook zeer prettig vonden: hij wordt aangepast op wat bij ons als gezin en mensen past! Rachel geeft de cursus op een fijne manier vorm; naar behoefte, afgestemd op je situatie. Ze is integer, steunend en sturend, wat wij als zeer prettig hebben ervaren!
Mocht je twijfelen; wij kunnen dit iedereen aanraden... DOEN!!!!!!

Groetjes,
Een enthousiaste pleegouder

 xonar-hero-img-21.jpg