PPI (Pleegouder Pleegkind Interventie)

PPI (pleegouder – pleegkind interventie) is gericht op de beginnende relatie tussen pleegouder en pleegkind en heeft als doel om te komen tot een zo goed mogelijke hechting.

PPI is een methode voor pleegouders en hun pleegkind met als doel elkaar te begrijpen, te respecteren en een goede relatie met elkaar op te bouwen, om zo stress te reduceren.

PPI omvat 6 huisbezoeken met pleegouders van 1 uur verdeeld over maximaal 3 maanden. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van video opnames.

PPI biedt pleegouders handvatten voor hun eigen houding, zodat de pleegouder zijn of haar kracht optimaal kan inzetten ten bate van de groei en ontwikkeling van het pleegkind. Dit komt het veiligheidsgevoel van het kind ten goede en voorkomt het voortijdig afbreken van de plaatsing.

PPI is een preventieve interventie die bestaat uit een combinatie van psycho-educatie en interactieobservatie door videoterugkoppeling. PPI is op wetenschappelijke wijze onderzocht op werkzaamheid en effectiviteit.

Wilt u meer weten, mail naar: pleegzorg@xonar.nl