E-Learning Augeo: Hechting en het gedrag van mijn pleegkind & contact met ouders

U krijgt een korte uitleg over hechting, informatie over hoe onveilige hechting terug te zien is in gedrag van pleegkinderen en hoe je daar als pleegouder op kunt reageren. Vervolgens is er een aantal casussen waarmee u kunt oefenen en waarbij u handvatten en tips krijgt, passend bij uw situatie. In de cursus komen veel pleegouders en een biologische moeder aan het woord die hun eigen ervaringen delen. U oefent aan de hand van casuïstiek met een eigen reactie waarbij steeds de vraag is wat heeft dit kind nodig en hoe kan jij als pleegouder dit bieden. U leert stil te staan bij eigen mogelijkheden en valkuilen en de mogelijkheden voor ondersteuning.

Contact met ouders


Pleegouders leren in deze cursus over de blijvende band tussen pleegkinderen en hun ouders en hoe zij, door deze band te erkennen, het pleegkind kunnen helpen zich in het pleeggezin te hechten. De cursus bestaat uit 6 verschillende thema’s. Elk thema bevat een animatie met een herkenbare situatie, aan pleegouders wordt gevraagd hoe zij met de situatie om zouden gaan. In de cursus komen andere pleegouders en (ex-)pleegkinderen aan het woord, zij vertellen hoe zij een soortgelijke situatie hebben ervaren en er worden praktische tips gegeven.