Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Trauma is een belangrijk onderwerp voor opvoeders, omdat veel kinderen die uit huis zijn geplaatst getraumatiseerd zijn. De gevolgen van trauma zijn over het algemeen ernstig. Kinderen kunnen hierdoor moeilijk op zichzelf en een ander vertrouwen en hebben bijvoorbeeld moeite met hun emoties en gedrag. Hun relaties met u als pleegouder, met andere volwassenen en zelfs met hun leeftijdsgenoten kunnen instabiel of onvoorspelbaar zijn en de gebruikelijke opvoedingsmethoden werken vaak niet.

Het gedrag van getraumatiseerde kinderen kan leiden tot verwarring, wanhoop en onmacht bij opvoeders en vergroot het risico op afbreken van een plaatsing. Dit risico kan worden verkleind als pleegouders meer kennis hebben over trauma. XONAR biedt een training aan pleegouders die een pleegkind in huis hebben dat wellicht een trauma heeft meegemaakt.

De training heeft als doel kennis van trauma te vergroten zodat:

  •         pleegouders het gedrag van hun pleegkind beter begrijpen;
  •         pleegouders beter met het gedrag van hun pleegkind om kunnen gaan.
  •         pleegouders minder stress ervaren

 XONAR streeft ernaar om deze training aan te bieden aan al haar pleegouders.

Duur en locatie
De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 2.5 uur. De training gaat door bij een minimale groepsgrootte van 6-8 deelnemers. U kunt de training zowel als koppel (heeft de voorkeur) als individueel volgen.

Er wordt via voorbeeldcasussen, oefeningen, filmpjes, theorie over de verschillende onderdelen en het invullen van werkbladen gewerkt aan het delen van ervaringen.

Wanneer?
De trainingen worden in het voorjaar en najaar gegeven in Maastricht en Heerlen.

Kosten
Aan de training zijn minimale kosten verbonden, deze bestaan uit een eigen bijdrage van €10,00  voor het werkboek. Dit werkboek blijft uw eigendom. Gelieve deze bijdrage de eerste training mee te nemen.

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat.

Trainers
De training wordt verzorgd door twee trainers, werkzaam binnen team VSM (voorbereiding, selectie & matching)  van XONAR Pleegzorg. Deze trainers hebben een opleiding gevolgd bij Leony Coppens en Carina van Kregten (leden van de expertgroep chronisch trauma) alsook een opleiding gevolgd bij de Delfos Academy (Trauma in Ontwikkelingsperspectief).

Ervaringsverhaal

Ervaringsverhaal van een Pleegmoeder

Begrip is een schone zaak

Toen ze me in de eerste bijeenkomst van de cursus ‘omgaan met getraumatiseerde kinderen’ vroegen wat ik ervan verwachtte, gaf ik aan dat ik zo graag zou willen begrijpen waarom onze pleegdochter vaak zo anders reageert dan je verwacht. Mijn man en ik hadden ons niet kunnen voorbereiden op het hebben van een pleegkind zoals de meeste pleegouders dat wel gedaan hebben. En daardoor worden we vaak verrast door onverwachte reacties en gedrag, waarbij je gaat twijfelen aan je aanpak.

In de cursus heb ik vooral geleerd dat laatste niet te doen. Onze pleegdochter wil ons niet opzettelijk dwars zitten of erger nog pijn doen, ze kan gewoon niet anders. Wij kunnen haar leren hoe het wel anders kan, door te blijven geloven in onze aanpak, veel geduld te hebben en niet te hoge verwachtingen.

Wat ik ook heel leerzaam vond, waren de verhalen van de medecursisten. Allemaal unieke situaties met vaak toch wel vergelijkbare problematiek. Deze verhalen steunen je, sterken je en inspireren je.

Desalniettemin als je weer thuiskomt, en het volgende issue dient zich aan, ben je toch weer op jezelf aangewezen. Maar gewapend met de kennis die ik heb opgedaan, hoop ik moeilijke gesprekken als minder moeilijk te ervaren en de moed erin te houden. Dus begrip is een schone zaak. Geduld ook.

Een pleegmoeder