Deskundigheidsbevordering en trainingen voor pleegouders

Het pleegouderschap is een belangrijke taak, en niet altijd even gemakkelijk. Bijna altijd hebben kinderen die in een pleeggezin gaan wonen een ervaringenrugzakje. Hun ontwikkeling en gedrag kan anders zijn dan dat van leeftijdsgenootjes.

Daarom verzorgen wij voor onze pleegouders themabijeenkomsten en trainingen, gericht op hun deskundigheidsbevordering.   


Onderwerpen

Thema Puberbrein

STIP (Selectie en Training In Pleegzorg

PVO (Pleegouders versterken in Opvoeden)

PPI (Pleegouder Pleegkind Interventie)

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen


 

  xonar-hero-img-16.jpg


 

 slide_01.jpg


STIP Selectie en Training In Pleegzorg

Het is een grote stap om een pleegkind in je gezin op te nemen en voor ieder gezinslid een ingrijpende verandering. Daarom helpt Pleegzorg je daarbij. Het STIP-voorbereidings-  en selectie programma  is een groepsgewijze voorbereiding op het pleegouderschap.  Het programma bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten waarin verschillende thema's aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan:

• ouders en familie;

• gedrag van pleegkinderen;

• effecten van pleegzorg op je gezin en omgeving;

• samenwerking met ouders en instanties.  

Tijdens de training onderzoek je zelf, samen met de STIP trainers,  of pleegzorg past bij  jou en je gezin. Ook wordt na deelname aan de STIP duidelijk welke vorm van pleegzorg voor jou en  je gezin het meest geschikt is. XONAR beoordeelt, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor pleegkinderen, of je een geschikte pleegouder bent. Vooraf en halverwege de STIP-training komen de trainers op huisbezoek en aan het einde van de voorbereiding is er een afrondend gesprek op kantoor. Als zowel jij als XONAR van mening zijn dat pleegzorg bij je past, word je opgenomen in het bestand als pleegouder. Voor pleegouders die opvang (willen) bieden aan een kind uit hun eigen netwerk, geldt een andere voorbereidings- en selectieprocedure. Voor meer informatie: mail naar pleegzorg@xonar.nl

  xonar-hero-img-19.jpg


PVO (Pleegouders Versterken in Opvoeden)
PVO is een interventieprogramma dat is gebaseerd op de principes van Geweldloos Verzet, een methode die ontwikkeld door Haim Omer: een bekend psycholoog uit Israël die zich liet inspireren door grote leiders zoals Mahatma Ghandi.
Het PVO programma werd in Vlaanderen ontwikkeld door onder andere Frank van Holen (Vrije Universiteit Brussel).  Het programma heeft als doel om pleegouders extra te ondersteunen in de opvoeding van pleegkinderen met moeilijk gedrag en te voorkomen dat pleegouders de opvoeding niet meer aankunnen en de plaatsing vroegtijdig beëindigd wordt. De methode is wetenschappelijk onderzocht en de resultaten zijn veelbelovend.

Geweldloos Verzet, zoals dit wordt toegepast in het PVO programma, wordt gekenmerkt door een aantal belangrijke principes: het vermijden van escalatie van conflicten, het verhogen van pleegouderlijke aanwezigheid, duidelijk stelling nemen tegen alle vormen van geweld, het aankondigen door pleegouders van hun betrokkenheid bij het pleegkind, het organiseren van sit-ins, het doorbreken van geheimhouding, het organiseren van sociale steun en het maken van relatiegebaren om positieve interacties te bevorderen.
Er zijn 6 trainers binnen XONAR Pleegzorg, opgeleid door Frank van Holen.
Interesse?, stuur een mail naar pleegzorg@xonar.nl

 xonar-hero-img-21.jpg


PPI (Pleegouder Pleegkind Interventie)

 • PPI (pleegouder – pleegkind interventie) is gericht op de beginnende relatie tussen pleegouder en pleegkind en heeft als doel om te komen tot een zo goed mogelijke hechting.
 • PPI is een methode voor pleegouders en hun pleegkind met als doel elkaar te begrijpen, te respecteren en een goede relatie met elkaar op te bouwen, om zo stress te reduceren.
 • PPI omvat 6 huisbezoeken met pleegouders van 1 uur verdeeld over maximaal 3 maanden. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van video opnames.
 • PPI biedt pleegouders handvatten voor hun eigen houding, zodat de pleegouder zijn of haar kracht optimaal kan inzetten ten bate van de groei en ontwikkeling van het pleegkind. Dit komt het veiligheidsgevoel van het kind ten goede en voorkomt het voortijdig afbreken van de plaatsing.
 • PPI is een preventieve interventie die bestaat uit een combinatie van psycho-educatie en interactieobservatie door videoterugkoppeling. PPI is op wetenschappelijke wijze onderzocht op werkzaamheid en effectiviteit.

Wilt u meer weten, mail naar: pleegzorg@xonar.nl

Training voor pleegouders: Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Trauma is een belangrijk onderwerp voor opvoeders, omdat veel kinderen die uit huis zijn geplaatst getraumatiseerd zijn. De gevolgen van trauma zijn over het algemeen ernstig. Kinderen kunnen hierdoor moeilijk op zichzelf en een ander vertrouwen en hebben bijvoorbeeld moeite met hun emoties en gedrag. Hun relaties met u als pleegouder, met andere volwassenen en zelfs met hun leeftijdsgenoten kunnen instabiel of onvoorspelbaar zijn en de gebruikelijke opvoedingsmethoden werken vaak niet.

Het gedrag van getraumatiseerde kinderen kan leiden tot verwarring, wanhoop en onmacht bij opvoeders en vergroot het risico op afbreken van een plaatsing. Dit risico kan worden verkleind als pleegouders meer kennis hebben over trauma. XONAR biedt een training aan pleegouders die een pleegkind in huis hebben dat wellicht een trauma heeft meegemaakt.

De training heeft als doel kennis van trauma te vergroten zodat: 

 • pleegouders het gedrag van hun pleegkind beter begrijpen;
 • pleegouders beter met het gedrag van hun pleegkind om kunnen gaan.
 • pleegouders minder stress ervaren


Duur

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 2.5 uur. De training gaat door bij een minimale groepsgrootte van 6-8 deelnemers. U kunt de training zowel als koppel (heeft de voorkeur) als individueel volgen.

Er wordt via voorbeeldcasussen, oefeningen, filmpjes, theorie over de verschillende onderdelen en het invullen van werkbladen gewerkt aan het delen van ervaringen.

Datum en locatie

De training zal worden gegeven op de dinsdagochtend en/of op de dinsdagavond. U kunt dus kiezen uit de ochtendgroep  (09.30 uur – 12.00 uur) of de avond groep (19.30 uur – 22.00 uur).

Afhankelijk van de woonplaats van de meeste deelnemers vinden de bijeenkomsten in Heerlen en/of Maastricht plaats.

 De data zijn (2018):

 •          6 maart                       
 •          20 maart
 •          27 maart (lezing)
 •          10 april
 •          17 april
 •          08 mei  
 •          22 mei
 •          05 juni
 •          19 juni

 

De training zal worden gegeven door:

 

Kosten

Aan de training zijn minimale kosten verbonden, deze bestaan uit een eigen bijdrage van €10,00  voor het werkboek. Dit werkboek blijft uw eigendom. Gelieve deze bijdrage de eerste training mee te nemen.

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat.

Trainers

De training wordt verzorgd door twee trainers, werkzaam binnen team VSM (voorbereiding, selectie & matching) van XONAR Pleegzorg. Deze trainers hebben een opleiding gevolgd bij Leony Coppens en Carina van Kregten (leden van de expertgroep chronisch trauma) alsook een opleiding gevolgd bij de Delfos Academy (Trauma in Ontwikkelingsperspectief).

 

Lezing Trauma bij kinderen door Guy van Rijswijk

Op dinsdag 27 maart organiseert XONAR Pleegzorg een lezing over Trauma bij kinderen. Deze training is alleen bedoeld voor pleegouders die de training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ hebben gevolgd.

Guy van Rijswijk zal deze avond verzorgen. Guy is werkzaam als trauma ambulant werker binnen het traumacentrum Jeugd Limburg.

Guy van Rijswijk

Datum:                 dinsdag 27 maart 2018

Tijd:                     19.30 – 21.30 uur

Locatie:                Aula severenstraat 16 Maastricht

Aanmelden voor 20 maart 2018 via i.kubben@xonar.nl of e.deckers@xonar.nl 

Heeft u nog geen training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ gevolgd en  interesse om meer te weten te komen over de invloed van trauma op de ontwikkeling van kinderen?

 

Meer weten en aanmelden

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de training, dan kunt u contact opnemen met uw begeleider pleegzorg of één van de trainers via: pleegzorg@xonar.nl.