Vergoedingen

Pleegouders zorgen 24 uur per dag voor hun pleegkind(eren). Vaak gaat dit zonder complicaties, maar er kunnen situaties zijn waarbij u als pleegouder graag wilt weten wat uw rechten en plichten zijn. XONAR wil u als pleegouder zo goed mogelijk helpen. U hebt recht op informatie, professionele begeleiding en hulp. Ieder pleeggezin krijgt ondersteuning van een pleegzorgbegeleider. Samen met u maken we afspraken over de pleegzorg. Deze afspraken leggen wij vast in een pleegcontract.

Vergoedingen en Regelingen 2019

Een overzicht van vergoedingen en regelingen omtrent pleegzorg.

Download PDF

Bijzondere kosten - vergoedingenlijst

Bijzondere kosten - vergoedingenlijst

Download PDF

Declaratieformulier bijzondere uitgaven

Declaratieformulier bijzondere uitgaven pleegzorg

Download PDF

Declaratieformulier Deeltijdpleegzorg

Dit formulier is bestemd voor deeltijdpleegouders ten behoeve van declaraties

Download PDF