Niet tevreden over ons?

XONAR wil graag dat zijn cliënten en pleegouders tevreden zijn over de begeleiding die ze ontvangen. We staan daarom open voor commentaar en klachten. We willen daarvan leren en onze zorg verbeteren. Als iemand niet tevreden is over een handeling of een medewerker van XONAR, dan horen wij dat graag. Een klacht indienen kan ook. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat u onheus bent bejegend, uw privacy niet gerespecteerd wordt of omdat u zich (seksueel) geïntimideerd voelt.

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Erover praten is de beste manier om een probleem op te lossen. Doe dat met degene over wie het gaat en met uw contactpersoon / pleegzorgbegeleider. Van zo'n gesprek leert iedereen. U kunt zich hierbij laten ondersteunen door iemand in wie u vertrouwen heeft.

Als deze gesprekken niet helpen, kunt u een klacht indienen. XONAR heeft hiervoor een klachtenregeling. De klachtenregeling kunt u opvragen via uw pleegzorgbegeleider en vindt u op de XONAR-website.

AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg)|
Ook kunt u contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg voor cliënten via het telefoonnummer 088-555 10 00 of via www.akj.nl

Deze vertrouwenspersoon kan u ondersteunen als u in gesprek gaat met de XONAR-medewerker en/ of diens leidinggevende.

Lees meer over de werking van AKJ op hun website.

akj-vertrouwenspersonen.png