Pleegzorg en gezinshuis

Soms zijn er binnen een gezin zoveel problemen dat het voor het kind beter is om tijdelijk ergens anders te gaan wonen. Dat kan bijvoorbeeld in een gezinshuis. Een gezinshuis is een gewoon gezin in een normaal woonhuis. Zij hebben een lang voorbereidingstraject gehad, en tenminste één van beide gezinshuisouders is een professioneel opgeleid pedagogisch hulpverlener. Ook is hij of zij volledig beschikbaar voor de zorg en ondersteuning voor de kinderen die in het gezinshuis komen wonen. In een gezinshuis wonen maximaal vier kinderen, plus de eventuele eigen kinderen van de gezinshuisouders.

U blijft een belangrijke spil voor uw kind

Als uw kind in een gezinshuis gaat wonen dan is dat ingrijpend. Voor uw kind, maar zeker ook voor u. U bent de vader of moeder, en dat blijft zo. Oók als uw kind tijdelijk niet meer bij u woont. Daarom is het belangrijk dat u samen met uw hulpverlener(s) bespreekt hoe u betrokken blijft bij  de opvoeding van uw kind tijdens de plaatsing in een gezinshuis. Als ouder hebt u veel invloed op een goed verloop daarvan. U kunt informatie geven over de ontwikkeling van uw kind tot nu toe, waar het graag mee speelt, wat het graag lust. U kunt uw kind iets van thuis meegeven, zoals een fotoboekje of een knuffel. Ook helpt het als uw kind merkt dat u het goed vindt dat hij of zij een tijd in een gezinshuis verblijft. Samen met alle betrokkenen wordt bekeken wat mogelijk en goed is voor u en uw kind. Als het kan, komt uw kind weer bij u thuis wonen.

XONAR werkt samen met gezinshuizen van Gezinshuis.com. Op hun website leest u meer over deze organisatie.

Wat bieden wij?

  • Pleegzorg en gezinshuis
    Klik hier voor de volledige productflyer.

XONAR biedt hulp aan jeugdigen voor wie het echt niet meer mogelijk is om thuis te wonen. Gezinnen hebben dan meestal al met veel hulpverleners te maken gehad. De problemen blijken echter zo groot, dat het niet verantwoord is om jeugdigen thuis te laten opgroeien. Lees het verhaal van Evi, een baby'tje van een half jaar oud. Haar ouders zijn niet meer bij elkaar. Ze woont bij haar moeder die niet voor haar kan zorgen. Het is niet meer veilig en verantwoord om Evi thuis te laten wonen. Lees meer.
 

Wilt u weten of uw kind hulp kan krijgen van XONAR of wilt u professioneel advies? Klik hier.