Residentiële behandeling

ONZE PRODUCTEN

LOCATIES

Dagbehandeling van kinderen/jongeren met vertraagde en/of verstoorde ontwikkeling en ernstige opvoedproblematiek


MKD / Dagbehandeling Jonge Kind
MKD / Dagbehandeling
           Jonge Kind Autisme
Dagbehandeling Schoolgaande Jeugd
Dagbehandeling Oudere Jeugd
(XONAR XL)


Maastricht, Heerlen, Limbricht, Holtum
Heerlen

Maastricht, Heerlen, Landgraaf, Limbricht
Maastricht, Heerlen

Ernstige opvoed- en opgroeiproblematiek


Gezinsdagbehandeling


Thuis bij gezin of op locatie XONAR

(Dreigend) School- of werkuitval


LeerWerk en Trainingscentrum Oudere Jeugd


Echt, Kerkrade, Maastricht

Klik hier voor de flyer met een volledig overzicht van onze producten. Hierin leest u ook per product de gemiddelde duur en intensiteit van elk product.