Ambulante groepsjeugdhulp

ONZE PRODUCTEN

LOCATIES

Problemen met sociale en emotionele vaardigheden

Training Sociale Vaardigheidstraining
Training Ho, tot hier en niet verder
Training Rots en Water
Agression Replacement Training
Adventuretraining Groep

Maastricht, Limbricht. Heerlen
variabel
variabel
variabel
variabel

Ernstige opvoed- en opgroeiproblematiek


Triple P 4 groep


Maastricht, Heerlen

Echtscheidingsproblematiek

Triple P positief opvoeden voor gescheiden ouders
Kinderen in Echtscheiding Situatie (KiES)

Maastricht, Heerlen

Maastricht

Autisme problematiek

Oudergespreksgroep Autisme Spectrum Stoornis
Spelend bewegen

Maastricht
Maastrcht

Trauma en geweld
Hulpverlening bij seksueel misbruik


STEPS
Horizon


Maastricht, Heerlen, Sittard
Maastricht, Heerlen, Sittard

Klik hier voor de flyer met een volledig overzicht van onze producten. Hierin leest u ook per product de gemiddelde duur en intensiteit van elk product.