Gemeenten

XONAR werkt bevlogen voor alle kinderen, jongeren en gezinnen die extra hulp nodig hebben bij opvoeden en opgroeien, daarbij altijd gedreven door de gedachte "alsof het je eigen kind is".

Samen met  ketenpartners, scholengemeenschappen, het bedrijfsleven en andere hulpinstanties zijn wij actief in het aanpakken en voorkomen van hulpvragen en problemen op het gebied van opgroeien, ontwikkeling en veiligheid. XONAR heeft veel expertise in huis.

XONAR ondersteunt

In de hulp bij opvoeden en opgroeien kiest XONAR als specialist voor hulpverlening aan de doelgroep met de meer complexe problematiek. De wat minder zware, meer enkelvoudige hulp zal naar verwachting in toenemende mate uitgevoerd worden door voorzieningen in het voorliggende veld, zoals scholen, kinderopvang, Centra voor Jeugd & Gezin en zzp'ers. XONAR verwacht dat de daar werkzame generalisten deze doelgroep prima kunnen helpen voor lagere kosten. XONAR ondersteunt op dit terrein waar nodig. In het voorliggend veld  zien wij wel een rol voor onszelf en dan specifiek om de gezinnen, waar complexe problematiek wordt gesignaleerd, eerder te bereiken en om expertise te delen en over te dragen.

Vragen

Heeft u vragen over jeugdzorg in de breedste zin van het woord? Neem dan contact op met onze specialisten van XONAR Entree.