Welkom op de pagina van het 'Team van de maand'.

Iedere maand krijgt een team binnen XONAR de mogelijkheid om zich te presenteren. Deze maand is het de beurt aan Fenix.

Even voorstellen...

Fenix is een residentiële behandelgroep waar kinderen tussen de 6 en 12 jaar 24 uur per dag verblijven. Wij bieden begeleiding aan kinderen waarbij sprake is van complexe traumagerelateerde klachten of een traumagerelateerde stoornis. Dit houdt in dat de kinderen die bij ons wonen al op jonge leeftijd schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Hierdoor verloopt de ontwikkeling problematisch. Te denken valt aan angsten, hechting- en gedragsproblemen.

Wij creëren een huiselijke sfeer, waar kinderen zichzelf mogen zijn en zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Middels sport, spel, mindfulness en dagdagelijkse bezigheden stemmen we zoveel mogelijk op de individuele doelen af, zodat de kinderen voldoende stabiel en veerkrachtig zijn om met traumatherapie te starten. Wij passen de traumagerichte methodiek van Arianne Struik toe. Sommige kinderen zijn nog niet stabiel genoeg, wat ervoor kan zorgen dat therapie geen of juist een averechts effect kan hebben.

Samen met de ouders wordt gepraat over wat er met de kinderen aan de hand is en wat iedereen in de omgeving van het kind kan doen om het weer beter te laten gaan. Dit gebeurt in samenwerking met groepsleiding, de ambulant begeleider en de gedragswetenschapper. Het uitgangspunt is dat kinderen zo snel als mogelijk weer thuis kunnen wonen bij hun ouders. Soms is dit niet mogelijk en zoeken we samen naar een ander perspectief.

Maar wat maakt Fenix nou Fenix?

Het antwoord dat we hierop kunnen geven is samen te vatten in de volgende woorden; passie, motivatie, overgave, bevlogenheid en volle inzet met het hart op de goede plek. Binnen Fenix mag iedereen zijn zoals ze zijn, wij kijken wat het individu nodig heeft in plaats van energie stoppen in reactief gedrag. Dit vergt iedere dag weer een grote uitdaging om ons flexibel en open naar de kinderen op te stellen.  Dit doen we door begrip te tonen, aandacht te geven en geïnteresseerd zijn in de ander, zonder gedrag persoonlijk op te nemen. 
Wij zetten ons in zodat de Fenix kinderen weer vertrouwen in hunzelf en in volwassenen kunnen krijgen. Hiervoor zijn veel geduld en de goede middelen voor nodig. Wij zijn XONAR dankbaar voor de mogelijkheden om deze kinderen dit te kunnen bieden.

                   DSC_1766 web2.jpg

Samen Sterk

Onlangs heeft XONAR het relatiemagazine Samen Sterk uitgebracht. Anke Wijnands, gedragswetenschapper van Fenix heeft samen met Evelien Ophelders, van Mondriaan, een mooi artikel gevuld over de innovatie samenwerking tussen jeugdhulpverlening en geestelijkste gezondheidszorg.

Het artikel is hieronder en via deze link te bekijken.

Scan_160622- web.jpgScan_160622-1 web.jpg