Wat doet XONAR om jouw privacy te waarborgen? 

XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Om dat zo goed mogelijk te regelen, hebben we hier afspraken over gemaakt en deze vastgelegd in een privacy- en dossierregeling. Hierin staat precies hoe XONAR met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens omgaat. Klik hier voor de folder 'Privacy en dossiervoering'.