Download hier de uitgebreide Pedagogische visie van XONAR.

"De visie van XONAR is dat de problematiek niet los kan worden gezien van de omgeving  van het kind of jongere. Iedereen die bij het kind of jongeren en het gezin betrokken is, zetten wij centraal."

"XONAR staat voor het geluk van onze jeugd."

"XONAR betrok onze familieleden, leerkrachten, vrienden en buren bij de aanpak. Dat was fijn, want nu het programma afgelopen is blijven we hulp krijgen van hen, zodat we het als gezin nu goed zelf kunnen rooien."