Sandra Piatek

SANDRA PIATEK

FUNCTIE: Begeleider pleegzorg    AANTAL UREN: 32    SINDS: november 2015

Tijdens mijn opleiding ben ik stage gaan lopen in een residentiële groep, gespecialiseerd in autisme spectrum stoornissen, bij stichting BGO, een van de voorlopers van XONAR. Deze stage wekte ontzettend veel interesse in het vak en ik werd nieuwsgierig naar meer.

Na het afstuderen in 2000, ben ik officieel in de residentie aan het werk gegaan. Na 13 jaar in de residentie gewerkt te hebben was ik toe aan iets anders. Daarom ben ik toen gestart bij het MKD in Holtum. Hier zijn we begonnen met een nieuw concept, de zorgklas. In de zorgklas zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar die geen voltijd onderwijs kunnen volgen. De doelstelling is deze kinderen binnen een jaar weer naar passend onderwijs door te laten stromen. Na 2 jaar hier gewerkt te hebben, heb ik gereageerd op de vacature bij pleegzorg, waar ik na een, voor mij, zenuwslopende periode ben aangenomen en gestart op 01 november 2015. Ik ben heel blij dat ik deze keuze heb gemaakt en voel me ontzettend welkom in team Westelijke Mijnstreek en in de gezinnen.

Wat houdt het werk in

Voor mijn werk ben ik veel in gesprek met alle betrokkenen rondom het pleegkind. Het doel van mijn werk is om een zo veilig mogelijke opvoed- en opgroeisituatie te helpen creëren. Daarnaast is het belangrijk om de ouders en hun netwerk zoveel mogelijk in hun kracht te zetten zodat ze de opvoeding van hun kind weer zelf aankunnen. De belangen van het kind staan daarbij altijd voorop.

Leukst

Het leukste is dat iedere dag, ieder gesprek en iedere situatie uniek en niet te voorspellen is. De samenwerking tussen de ouders en de pleegouders vind ik erg bijzonder. Ze zetten vaak hun eigen gevoel opzij in het belang van het kind. Door de inzet van de pleeggezinnen kan het kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en in een veilige omgeving opgroeien. Dat is mooi om te zien! Wat ik daarnaast erg positief vind is dat ik steeds meer netwerkpleegzorg zie. Hierdoor blijft het sociaal kapitaal van het kind behouden. Het is erg mooi om te zien hoeveel expertise er binnen het team van pleegzorg is. Pleegzorg is vergeleken met mijn vorige functie een andere, maar erg mooie tak van sport.

Minder leuk

Het minder leuke aan het werk zijn de soms wel erg aangrijpende verhalen. Ook kun je een situatie niet mooier maken dan dat het is. Het komt dan ook meer dan eens voor dat kinderen en hun systeem met teleurstellingen om moeten gaan. En hoewel het natuurlijk een belangrijk onderdeel van mijn werk is, nemen de uren die we rapporteren en andere formele zaken vaak meer tijd in beslag dan ik zou willen. Die tijd besteed ik liever aan de gezinnen.

Hier doe ik het voor

Het werk is erg afwisselend en dankbaar. Ik vind het belangrijk dat een kind een sterke basis krijgt om later de juiste keuzes in het leven te kunnen maken. En dat een kind leert dat het er mag zijn, ongeacht waar hij of zij woont.

 

TIP VOOR PLEEGOUDERS

Het is belangrijk om open en eerlijk te communiceren met je begeleider pleegzorg. Voel die vrijheid, ook in moeilijke tijden. Samen gaan we voor het belang het kind!