VAKANTIEPLEEGZORG

Van en voor pleegouders binnen XONAR Pleegzorg

Het is ontzettend waardevol om voor een pleegkind te kunnen en mogen zorgen! Als pleegouder(s) geef je aan je pleegkind liefde en energie, zet je je pedagogische vaardigheden in, en geniet je van alle kleine en grote stappen in de goede richting die je pleegkind maakt.

Het zorgen voor een pleegkind, vraagt ook veel van je als pleegouder(s). Elk pleegkind neemt zijn eigen verleden mee en vraagt om een eigen aanpak op weg naar volwassenheid. Als pleegouders kun je ook uitgeput raken, het niet meer zien zitten of gewoon moe van alles worden. Dat hoeft niet alleen te maken te hebben met je pleegkind, maar het kan ook aan andere dingen liggen, waardoor alles bij elkaar even te veel kan worden.

Even bijtanken

Vakantiepleegzorg kan dan een manier zijn om jezelf en je kinderen even op adem te laten komen, door je pleegkind in de vakantie bij andere pleegouders te laten logeren. Op deze manier heb je de kans om weer ‘bij te tanken’ waardoor de situatie niet hoeft te escaleren.

Je kunt je eigen kinderen of jezelf weer even volop aandacht geven om daarna weer extra van je pleegkind te genieten en je weer met volle overgave in te zetten. Soms is het ook om verschillende praktische redenen niet mogelijk om je pleegkind mee te nemen op vakantie. Ook daarvoor kan vakantiepleegzorg dan de oplossing zijn.

Vakantiepleegzorg, voor wie?

Voor pleegouders van XONAR, die in hun eigen netwerk geen logeergelegenheid tijdens vakanties hebben en voor wie vakantiepleegzorg nodig is.

Hoe gaat dat dan?

De pleegouder bespreekt het inzetten van vakantiepleegzorg met zijn of haar begeleider pleegzorg en meldt, indien nodig, het pleegkind aan. Daarna probeert XONAR een vakantiepleeggezin te vinden, dat zo goed mogelijk aansluit op de wensen en mogelijkheden van de pleegouder(s) en het pleegkind zelf.

Voorafgaand aan de plaatsing in het vakantiepleeggezin vindt – waar mogelijk - een kennismaking met alle betrokken partijen plaats en worden rechtstreeks of naar wens, in overleg met de begeleider pleegzorg, nadere afspraken gemaakt.

Vakantiepleegouder worden?

Wij zoeken pleegouder(s) die zich beschikbaar willen stellen voor vakantiepleegzorg. Zij kunnen zich bij pleegzorg opgeven. Er zal een gesprek plaatsvinden om het vakantieaanbod te formuleren.