De moeder van Janneke: "Al vanaf haar vierde jaar leek het alsof onze dochter anders was dan haar leeftijdsgenootjes. Ze maakte lastig contact, vroeg continu om onze aandacht en had weinig op met andere kinderen. We vonden het steeds lastiger om haar de juiste aandacht te geven en om haar gedrag positief te beïnvloeden. Frustrerend was ook dat Janneke soms bijvoorbeeld speelgoed stal in een winkel en onze tv of auto bekraste, en daar dan keihard tegen ons over loog. Op school ging het matig. In groep acht escaleerde Janneke's gedrag in de klas zo erg dat haar leerkracht ons adviseerde om hulp te zoeken. Via de huisarts kwamen we bij de kinderpsychiater en de GGZ terecht. Er werd een zware vorm van ADHD en Asperger geconstateerd bij onze dochter, die toen elf jaar oud was.

De begeleiding

Met deze diagnoses kwamen we bij XONAR terecht en per direct startte de ambulante begeleiding bij ons aan huis. Om de week vond er met onze begeleidster een open gesprek plaats over de situatie van ons gezin. Als ouders werden wij volledig herkend en erkend in onze lastige ouderrol. Ik ben zelf wars van stempeltjes en diagnoses, maar XONAR wist ons de handvatten aan te reiken om het afwijkende gedrag van onze dochter te begrijpen en positief te gaan sturen. Daarna kwam Janneke aan bod. Met haar eigenwijze gedrag werd haar geleerd dat ze anders is dan andere kinderen, en wat haar autisme voor haar betekent. De begeleiding richtte zich met name op het maken van afspraken met andere kinderen, en de emotionele vaardigheden die je nodig hebt om vriendinnetjes te behouden.

De begeleiding van XONAR bracht veel eigen kracht en wederzijds begrip in ons gezin. Als ouders hebben we geleerd om Janneke's positieve kanten op een gepaste manier te benadrukken en haar zelfvertrouwen en waardering te geven. Janneke is bijvoorbeeld heel sportief, en ik ben op afstand in staat om haar hockeypassie te begeleiden zodat een teamsport voor haar toch mogelijk is.

Ook op onderwijsgebied gaat het goed. Janneke volgt sinds drie jaar speciaal onderwijs en wordt positief gestuurd op haar concentratieproblemen en sociale vaardigheden. XONAR had contact met haar leraren en intern begeleiders om haar leersituatie aan te passen aan haar vorm van ADHD en Asperger. XONAR heeft daarmee kansen in het ontwikkelingsperspectief van Janneke gecreëerd die wij als ouders alleen niet voor elkaar hadden gekregen."

Dit hebben we samen bereikt

De ondersteuning van XONAR is na twee jaar afgesloten. We gaan goed voorbereid de toekomst in, want we weten nu op welke vlakken en bij welke keuzes we Janneke extra zullen moeten ondersteunen. Zeker als ze ooit zelfstandig gaat wonen dan heeft ze onze hulp nodig met plannen, opruimen, huishouden enzovoorts. Omdat we dat nu weten handelen we daarnaar. Dat maakt het verschil.

Bezoek de pagina: Autisme hulpverlening