De ouders van twee jonge kinderen (vier jaar en zes maanden oud) worden aangemeld bij XONAR. Tussen hen beiden is er sprake van zoveel fysiek huiselijk geweld, dat ze bang zijn dat ze elkaar iets ernstigs zullen aandoen. Eerder trokken zij zelf al op diverse plekken aan de bel, onder meer bij de huisarts en het consultatiebureau. Samen maakten zij diverse afspraken, maar het lukt de ouders niet om zich hieraan te houden. Het geweld neemt gevaarlijke vormen aan en loopt ernstig uit de hand.

De begeleiding

De acute zorg professional gaat onmiddellijk naar de woning van het gezin en schat ter plekke de veiligheid in. Het gesprek met beide ouders vordert niet. Elke tweede zin leidt tot lange en agressieve discussies met verwijten over en weer. Er is sprake van een explosieve situatie, met niet enkel twee heel gespannen ouders, maar ook twee heel gespannen kinderen. Zij merken dat hun vader en moeder veel ruzie hebben en raken hierdoor enorm van slag. De ouders beslissen samen met de professional dat er vandaag nog moet worden ingegrepen.

In gezamenlijk overleg wordt besloten dat iedereen een time-out nodig heeft. De moeder zal met het jongste kind tijdelijk bij een vriendin verblijven, het zoontje van vier jaar blijft bij zijn vader en kan dan gewoon naar school blijven gaan, waar het overigens goed gaat met hem. Al binnen enkele minuten echter escaleert de situatie verder. De moeder is toch niet van plan om naar haar vriendin te vertrekken en wil haar zoon niet bij zijn vader achterlaten. De spanning loopt op tot een kookpunt en er moet direct gehandeld worden.

Er wordt een voorlopige oplossing gevonden: de kinderen gaan met onmiddellijke ingang tijdelijk bij hun oma aan vaderszijde wonen. De oma is bereid om haar kleinkinderen op te vangen en XONAR regelt de plaatsing van de kinderen bij oma en brengt ze samen met de ouders.

Nu de veiligheid in eerste instantie hersteld is, maakt de acute zorg professional samen met de ouders en de familie een veiligheidsplan in een rondetafelgesprek, waarbij alle betrokkenen – inclusief de hulpverleners van andere organisaties binnen het gezin – aanwezig zijn. Via het model van Signs of Safety worden de krachten en zorgen in kaart gebracht.

De ouders geven aan wat nodig is, de familie zoekt en denkt mee wat zij kunnen betekenen. In dit plan staat bijvoorbeeld hoe en wie in de omgeving met regelmaat bij het gezin binnenloopt om te zien hoe het tussen de ouders gaat, of op wie vader en moeder een beroep kunnen doen als het hen even te veel wordt. En wordt er een begin gemaakt om de steun in het eigen netwerk zo te organiseren dat er geen geweld meer voorkomt.

Dit hebben we samen bereikt

De veiligheid van de kinderen is voor het moment hersteld. Een explosieve en mogelijk gewelddadige situatie is afgewend. Omdat de kinderen binnen de familie verblijven, kunnen beide ouders zich in deze tijdelijke oplossing vinden. Oma woont in de buurt en komt met de kinderen regelmatig even op bezoek. De ouders zelf krijgen vanaf nu ook hulp en steun vanuit hun netwerk als dat nodig is.

Bezoek de pagina: Crisisopvang en acute hulp