Trainingen

Sommige kinderen en jongeren zijn onzeker, hebben moeite om vriendschappen te sluiten met leeftijdsgenoten of worden gepest.

Andere kinderen en jongeren hebben moeite om hun emoties en hun gedrag te reguleren, waardoor ze onbeleefd en agressief uit de hoek kunnen komen of grenzen overschrijden, zowel thuis, in hun vrije tijd als op school.

XONAR biedt diverse trainingen aan op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. Een training bestaat uit een combinatie van allerlei sportieve, creatieve en sociale activiteiten.  De methodiek ervarend leren is de basis van alle genoemde activiteiten.

Tijdens een eerste gesprek luisteren we eerst naar het verhaal van u en uw kind. Op basis hiervan wordt er samen bepaald weke training het meest geschikt is.

Het doel is om 'al doende', 'ontdekkend' en 'ervarend' meer inzicht in te krijgen in eigen emoties en gedrag en dat van anderen. Er is niet alleen aandacht voor uw kind, maar ook voor het gezin (ouders) en eventueel de school (leerkrachten). Alleen een totale aanpak leidt tot het gewenste resultaat.

Wilt u weten of uw kind hulp kan krijgen van XONAR of wilt u professioneel advies? Klik hier.

Groepstrainingen

XONAR heeft een scala aan trainingen voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar (23 jaar), die moeilijkheden hebben op het vlak van sociale en/of emotionele vaardigheden. Uw kind wordt geholpen om nieuwe vaardigheden te oefenen, waardoor hij/zij beter kan functioneren in diverse sociale situaties. De groepsaanpak maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren elkaar ondersteunen, van elkaar leren en elkaar helpen.

Klik hier voor de volledige omschrijving van groepstrainingen.

Gezinstrainingen

XONAR biedt hulp aan gezinnen waarbij er sprake is van gezins-, opvoedings- en/of gedragsproblematiek. Vaak zijn er al andere hulpverleners betrokken geweest bij het gezin, maar zijn de problemen nog niet voldoende opgelost. Onze gezinstrainingen helpen alle gezinsleden om op een andere manier te communiceren en met elkaar om te gaan. Door middel van allerlei gezinsactiviteiten krijgen gezinsleden inzicht in onderlinge gezinsrelaties en door het oefenen en ervaren van nieuwe omgangsvormen met elkaar proberen we de gezinsrelaties te herstellen.

Klik hier voor de volledige omschrijving van gezinstrainingen.

Trainingen op school

XONAR heeft een scala aan trainingen voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar (23 jaar), die moeilijkheden hebben op het vlak van sociale en/of emotionele vaardigheden. Deze trainingen kunnen zowel op de locatie van de zorgaanbieder als op school aangeboden worden. Uw kind wordt geholpen om nieuwe vaardigheden te oefenen, waardoor hij/zij beter kan functioneren in diverse sociale situaties. De groepsaanpak maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren elkaar ondersteunen, van elkaar leren en elkaar helpen.

Klik hier voor de volledige productflyer.

 

Informatie

Voor meer informatie over de werkwijze, aanmelding en financiering kunt u contact opnemen met: XONAR entree Severenstraat 16 6225 AR Maastricht. T: 043 - 604 59 00 E: entree@xonar.nl