XONAR biedt gespecialiseerde hulp aan jeugdigen en vrouwen (al dan niet met kind(eren)) die in aanraking zijn geweest, met acuut of meervoudig geweld. Onze hulp is gericht op het herstellen van veiligheid en op de verwerking van mogelijke trauma's zodat de levenskwaliteit toeneemt, de opvoedrelatie in een gezin verbetert en het maatschappelijk functioneren (weer) mogelijk wordt.

Voor wie en wanneer?

Jeugdigen tot 23 jaar en vrouwen die (vermoedelijk) te maken hebben (gehad) met fysiek, psychisch, relationeel, seksueel of eergerelateerd geweld. Dit kan zijn als slachtoffer, getuige of dader.

Wat doen we?

Eerst vindt er een gesprek plaats waar de problemen in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt er gekeken welke hulpverlening het best bij u past. Daarna start de behandeling waarbij we niet alleen de symptomen aanpakken, maar ook de onderliggende problemen. We zoeken in uw netwerk naar oplossingen en steunbronnen. U krijgt een vaste begeleider die u gedurende het hele hulpverleningstraject ondersteunt. U kan worden aangemeld door diverse ketenpartners waar XONAR mee samenwerkt zoals de GGZ, de GGD, het Veiligheidshuis en de huisarts.

Wat bereiken we?

  • Uw leefsituatie is (weer) veilig, gezond en stabiel.
  • U kunt weer normaal functioneren (rustig eten, goed slapen, naar school, naar het werk).
  • Uw klachten (lichamelijk, psychisch en psychosociaal) verminderen aanzienlijk.
  • U gaat de toekomst met veel meer vertrouwen tegemoet.

Onze dienstverlening bestaat uit

  • Contexthulpverlening (CLAS)
  • CLAS groep
  • Fenix, Intensieve trauma-behandelgroep Jonge Kind
  • Salix, Intensieve trauma-behandelgroep Oudere Jeugd

Informatie en folders over dagbehandeling

Trauma en huiselijk geweld & de familie van Jeroen

We zien dit in het gezin van vader en moeder en hun vijf zoontjes in de leeftijd van anderhalf tot negen jaar oud, van wie de oudste, Jeroen, ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont. Lees meer.