XONAR biedt hulp aan jeugdigen voor wie het echt niet meer mogelijk is om thuis te wonen. Gezinnen hebben dan meestal al met veel hulpverleners te maken gehad. De problemen blijken echter zo groot, dat het niet verantwoord is om jeugdigen thuis te laten opgroeien.

Voor wie en wanneer?

Pleegzorg en gezinshuis zijn bestemd voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met gezins- en opvoedingsproblemen die te ernstig zijn om verantwoord thuis te blijven wonen.

Wat doen we?

Als eerdere zorg, om veilig thuis te wonen, niet het gewenste effect heeft gehad, zoeken we naar een andere plek die geschikt is om uw kind(eren) te laten opgroeien. We kijken eerst naar uw eigen netwerk. Bijvoorbeeld opa en oma, of een tante of oom. Misschien zijn er goede vrienden waar je kind(eren) veilig kan/kunnen wonen. Als dat allemaal niet mogelijk is, zoeken we naar een pleeggezin of, als dat beter past, naar een gezinshuis. Als ouder blijft u altijd een rol houden in het leven van uw kind(eren). Zowel de kinderen als u en de pleegouders worden door XONAR begeleid.

Wat bereiken we?

Uw kind(eren) groeit/groeien op een veilige en gezonde manier op in een stabiele gezinssituatie. U blijft betrokken en wordt erkend in uw ouderrol. Een stabiel thuis waar uw kind goed wordt verzorgd. Waar geen gevaar is, geen dreiging. Een dak boven het hoofd, goed te eten, voldoende kleding, warmte en aandacht. Tegelijkertijd ondersteunen we u in uw ouderschap. We benadrukken dat uw kind ergens anders opgroeit, maar dat u de ouder blijft en we ondersteunen deze relatie ook actief. We stimuleren de mensen in de omgeving van uw zoon/dochter om te helpen. Hiermee werken we aan een veilige en gezonde omgeving waarin uw zoon/dochter zich volop ontwikkelt, zo gelukkig mogelijk is en volwaardig deel kan nemen aan de maatschappij.

Onze producten

  • Pleegzorg
  • Gezinshuis
  • Pleegouder Pleegkind Interventie (PPI)

Meer over Pleegzorg leest u hier op onze website.

 

Pleegzorg & Evi (6 maanden) en haar moeder

Lees hier het verhaal van Evi en haar moeder.