BEGELEIDING NAAR ZELFSTANDIGHEID

Op eigen benen kunnen staan.

Als het niet lukt om thuis te blijven wonen en je vanuit je eigen omgeving niet voldoende steun krijgt om zelfstandig te wonen, dan kan het team Begeleiding naar Zelfstandigheid jou een eind op weg helpen. Samen met jou en je ouders/verzorgers werken we eraan dat jij stapsgewijs alle vaardigheden onder de knie krijgt die horen bij zelfstandig wonen.

Voor wie?

Als je in de leeftijd van 16 tot 23 jaar bent en serieuze problemen ervaart in de thuissituatie, het pleeggezin of in de behandelgroep, kan Begeleiding naar Zelfstandigheid iets voor jou zijn. Het is bedoeld voor jongeren die zelfstandig willen/moeten gaan wonen maar zich hierin nog niet zeker genoeg voelen.

xonar-begeleiding-zelfstandigheid-opm-01.jpg

Doelen

Begeleiding naar Zelfstandigheid kent 2 hoofddoelen:

 1. Het aanleren van een aantal praktische vaardigheden die horen bij zelfstandig wonen zoals wassen, strijken, koken, budgetteren en plannen;
 2. Aanleren van vaardigheden die horen bij volwassen worden:
  • je hebt een eigen plaats binnen de veranderende relaties in het gezin (loskomen van thuis zonder je ouders/verzorgers te verliezen); 
  • je draagt op een goede manier zorg voor je gezondheid en uiterlijk; 
  • je vult je vrije tijd zinvol in; 
  • je geeft op een goede manier vorm aan intimiteit en seksualiteit; 
  • je volgt onderwijs en werk; 
  • je onderhoudt vriendschappen en sociale contacten; 
  • je kan omgaan met instanties (beschikt over sociaal aanvaardbaar gedrag).

Uiteindelijk is het de bedoeling dat je zelfstandig kunt wonen zonder verdere hulp.

Werkwijze

Je leert die vaardigheden die jij nodig hebt om zelfstandig te kunnen wonen. We kijken eerst samen naar wat je al kunt, wat je nog nodig hebt en wat je nog wilt leren. Het kan zijn dat een plaatsing in een van onze kamertrainingspanden jou goed kan helpen om je doelen rondom zelfstandig wonen te kunnen halen. In een kamertrainingpand verblijf je gemiddeld 5 maanden met 5 andere jongeren. In het huis ligt de nadruk op het aanleren van praktische vaardigheden. Je ervaart daar wat het is om zelfstandig te wonen, maar je hebt wel dagelijks de mogelijkheid om met de begeleiders in huis te overleggen of vaardigheden te oefenen. De combinatie van voor jezelf zorgen, naar school gaan of werken, een bijbaantje hebben en contacten met je netwerk onderhouden maakt dat je veel mogelijkheden hebt om jezelf te ontwikkelen.

1 keer per week wordt er gezamenlijk gegeten. Dat is een goed moment om nieuwe sociale vaardigheden uit te proberen en te oefenen. Tijdens het kamertrainingstraject heb je wekelijks contact met jouw hulpverlener die ook contact met jouw netwerk en school onderhoudt. Als je vanuit kamertraining doorstroomt naar een eigen kamer, kan de begeleiding door jouw hulpverlener gewoon blijven doorlopen.

Een eigen kamer

Als je al over voldoende basisvaardigheden beschikt, kan een plaatsing in een kamertrainingspand overgeslagen worden en ga je meteen op een eigen kamer wonen. Je krijgt dan alleen te maken met de hulpverlener die wekelijks bij jou op bezoek komt en samen met jou kijkt hoe het met je gaat op je kamer, op school, in je bijbaantje, met je vrienden en met je ouders. De hulpverlener bespreekt hoe je bepaalde zaken kunt aanpakken, maar gaat als jij dat wilt ook praktisch samen met je aan de slag (bijvoorbeeld op bezoek bij je ouders, samen een bijbaantje zoeken, gesprekken op school, financieel overzicht maken, omgaan met formulieren) zodat je weet hoe je bijvoorbeeld een gesprek met anderen kunt aangaan, hoe je de gemeente kunt bellen maar ook wat je moet doen met alle post die je krijgt.

Gemiddeld genomen duurt de hulpverlening 9 maanden. Op het moment dat je alle vaardigheden hebt die bij zelfstandig wonen horen en financieel ook onafhankelijk bent, stopt de begeleiding.

Samenwerken

Je ouders en andere belangrijke mensen in jouw leven zijn bij ons welkom en worden, als jij dat nodig vindt, ook bij de gesprekken betrokken. School en andere betrokken hulpverleners zullen we samen met jou met regelmaat informeren over de voortgang van jouw zelfstandigheid.

Meer informatie

Heb je interesse of vragen, neem gerust contact met ons op. Voordat je je officieel aanmeld, kun je contact opnemen met XONAR voor een informatief gesprek. Je kunt ook een kijkje komen nemen in een kamertrainingspand als je dat graag wilt.

Aanmelding

Je wordt door de gemeente of een arts bij XONAR aangemeld voor Begeleiding naar Zelfstandigheid. Je kunt zelf contact opnemen met de gemeente of jouw arts als je een hulpvraag hebt. Je wordt samen met je ouders/verzorgers door XONAR uitgenodigd voor een zorgmatchgesprek.

Contact

Bel 043 - 604 59 00 of stuur een e-mail naar info@xonar.nl.

DOWNLOAD HIER DE FOLDER OVER BEGELEIDING NAAR ZELFSTANDIGHEID