Hulp overdag

Hulp na schooltijd

Soms kan een kind thuis wonen en toch een aantal dagdelen hulp nodig hebben. Na schooltijd wordt uw kind dan intensief begeleid en/of behandeld op één van onze dagcentra.

Dagbehandeling

Of zijn de problemen zo ernstig, als gevolg van gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en/of psychiatrische problemen, dat het kind daardoor niet kan functioneren op een gewoon kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school?
Dan is dagbehandeling bij XONAR een mogelijkheid.

Informatie en folders over dagbehandeling

 

Wilt u weten of uw kind hulp kan krijgen van XONAR of wilt u professioneel advies? Klik hier.