XONAR biedt hulp aan gezinnen waarbij er sprake is van gezins-, opvoedings- en/of gedragsproblematiek. Vaak zijn er al andere hulpverleners betrokken geweest bij het gezin, maar zijn de problemen nog niet voldoende opgelost. Onze gespecialiseerde hulp helpt ouders bij het opvoeden en richt zich, als dat nodig is, ook op gedragsproblemen van kind(eren) en de leefsituatie van het gezin.

Voor wie en wanneer?

Gezinnen met jeugdigen van 0 tot 23 jaar waarbij er sprake is van lichte tot ernstige gezins-, opvoedings- en/of gedragsproblematiek.

Wat doen we?

Uw gezin krijgt een ambulant professional die samen met u en uw gezin de hulpvragen in kaart brengt. Vervolgens volgt uw gezin een of meerdere modules. Samen met de ambulant professional wordt er zeer doelgericht gewerkt aan het vergroten van de veiligheid, aanleren van vaardigheden en activeren en versterken van het sociale netwerk. De begeleiding kan thuis of bij XONAR plaatsvinden.

Wat bereiken we?

 • De opvoedingsvaardigheden van (en onderlinge gezagsverhoudingen) zijn verbeterd.
 • De gedragsproblemen van uw kind(eren) is/zijn verminderd.
 • De zelfredzaamheid van uw gezin is toegenomen de sociale leefsituatie is verbeterd.
 • Er is rust en stabiliteit in de thuissituatie en in de sociale omgeving van uw gezin.

Onze dienstverlening bestaat uit

 • Triple P positief opvoeden voor gescheiden ouders
 • Triple P5
 • Triple P Tieners
 • Video Home Training (VHT)
 • Directieve Thuisbegeleiding (DT)
 • Werken vanuit Sociale Netwerk -Strategieën
 • Gezinsdagbehandeling
 • Triple P 4 individueel/groep
 • Korte intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (K)IOG
 • VIPP-SD
 • Begeleide omgangsregeling
 • DOK
 • Ambulante hulp bij aanstaande jonge ouders (tienermoeders)
 • Kinderen in echtscheiding (KIES)
 • Adventure training Gezin

Informatie en folders over hulp thuis bij ernstige opvoed- en opgroeiproblemen

Triple P: Positief opvoeden & moeder Karin en haar twee zoontjes

Onze gespecialiseerde hulp helpt ouders bij het opvoeden en richt zich, als dat nodig is, ook op gedragsproblemen van kind(eren) en de leefsituatie van het gezin. Het positief opvoeden programma van XONAR, ook wel bekend als Triple P, biedt uitkomst. Dat wordt duidelijk aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. Lees meer.