XONAR helpt als het echt moeilijk is

Een opstandige puber die niet meer luistert of een driftige peuter die licht ontvlambaar is? Eén ding staat in ieder geval vast: De situatie thuis is zo ingewikkeld dat u er zelf niet meer uitkomt. Als specialist in jeugd & opvoedhulp bekijken we samen met u wat er precies aan de hand is en zoeken naar de beste oplossing.

XONAR biedt Hulp thuis, Dagbehandeling op een locatie van XONAR of Wonen bij XONAR.


Wij bieden: 

xonar-hv-crisisopvang-th.jpg

Crisisopvang en acute hulp

XONAR biedt acute zorgverlening wanneer er sprake is van acuut gevaar in een onveilige opvoedingssituatie (door fysiek, psychisch of seksueel geweld).

Lees verder ...

xonar-hv-trauma-th.jpg

Hulp bij trauma’s, seksueel misbruik en huiselijk geweld

XONAR biedt gespecialiseerde hulp aan jeugdigen en vrouwen (al dan niet met kind(eren)) die in aanraking zijn geweest, met acuut of meervoudig geweld.

Lees verder ...

xonar-hv-autisme-th.jpg

Autisme hulpverlening

XONAR biedt hulp aan jeugdigen met (een vermoeden van) autisme en hun gezin.

Lees verder ...

xonar-hv-opvoedproblemen-th.jpg

Hulp thuis bij ernstige opgroei- en opvoedproblemen

XONAR biedt hulp aan gezinnen waarbij er sprake is van gezins-, opvoedings- en/of gedragsproblematiek.

Lees verder ...

xonar-hv-uitval-th.jpg

(Dreigend) School- of werkuitval

XONAR biedt intensieve en effectieve hulp aan jeugdigen die voortijdig school verlaten of dreigen te verlaten. Het overgrote deel van de jeugdigen gaat na deze hulp weer terug naar school en behaalt een diploma.

Lees verder ...

xonar-hv-gezinshuis-th.jpg

Pleegzorg en gezinshuizen

XONAR biedt hulp aan jeugdigen voor wie het echt niet meer mogelijk is om thuis te wonen.

Lees verder ...

xonar-hv-zelfstandigheid-th.jpg

Ontwikkelen naar zelfstandigheid en perspectief

XONAR biedt aan jeugdigen die niet langer thuis kunnen wonen, begeleiding naar een zelfstandig leven.

Lees verder ...


Wilt u weten of uw kind hulp kan krijgen van XONAR of wilt u professioneel advies? Klik hier.

XONAR betrok onze familieleden, leerkrachten, vrienden en buren bij de aanpak. Dat was fijn, want nu het programma afgelopen is blijven we hulp krijgen van hen, zodat we het als gezin nu goed zelf kunnen rooien.