Een vader en moeder hebben vijf zoontjes, in de leeftijd van anderhalf tot negen jaar oud. Er bestaan grote zorgen over het gezinsfunctioneren. Drie van de vijf jongens hebben angsten, psychische of zelfs psychotische klachten. De oudste zoon, Jeroen van negen jaar oud, vertoont ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij trekt op allerlei ongepaste momenten zijn broek en onderkleding uit en zijn ouders krijgen hem dit niet afgeleerd. Daarnaast blijkt echter ook dat Jeroen zijn jongere broertjes al sinds enige tijd seksueel misbruikt.

Sinds de ouders dit ontdekt hebben zijn zij enorm ongerust, maar zij weten niet wat zij moeten doen om dit  gedrag een halt toe te roepen. Zij komen bij XONAR voor hulp en ondersteuning, en samen wordt besloten om CLAS in te zetten. CLAS staat voor Contextuele behandeling en Leergroepen voor Alle betrokkenen bij Seksueel misbruik.

De begeleiding

Kenmerkend voor CLAS is dat de begeleiding zich richt op het hele systeem, alle mensen die betrokken zijn bij het kind. Dit is natuurlijk het hele gezin, maar het systeem kan ook nog ruimer gezien worden. Het CLAS-team ontdekt dat Jeroen door zijn ouders fors wordt achtergesteld in het gezin. Hij werd soms geschopt en geslagen, en de jongere broertjes worden altijd voorgetrokken. Mogelijk ligt dit ten grondslag aan Jeroens gedrag en probeert hij dan maar op deze manier de aandacht van zijn ouders te krijgen. Het voorbeeldgedrag dat hij van zijn ouders ziet is niet goed, en leert hem verkeerde dingen.

Jeroen gaat een tijdje bij zijn opa en oma wonen, die dus voor even zijn pleegouders worden. De belangrijkste reden hiervoor is om de veiligheid voor allen te herstellen. Jeroen wordt er niet geslagen, maar juist met liefde en aandacht verzorgd. Al snel verandert zijn gedrag. Hij merkt namelijk dat hij zijn vroegere gedrag hier niet meer nodig heeft om zijn plek in een gezin op te eisen.

Rust en structuur bewaren

In de tussentijd werkt het CLAS-team intensief verder met de ouders. Het is belangrijk dat papa en mama leren voor al hun kinderen, dus ook voor Jeroen, evenveel liefde en beschikbaarheid op te brengen. Samen wordt gekeken hoe zij rust en structuur kunnen bewaren in hun drukke gezin met veel kinderen.

Dit hebben we samen bereikt

Na negen maanden bij zijn opa en oma gewoond te hebben, komt Jeroen langzaam maar zeker weer steeds vaker thuis slapen. Dit wordt voorzichtig opgebouwd en nauwlettend gemonitord door het CLAS-team samen met de ouders.

Het nieuwe, meer gezonde evenwicht in het gezin werkt goed. Jeroen blijft met zijn handen van zijn broertjes af. De school laat weten dat alle kinderen goed functioneren.

Jeroen woont inmiddels weer bij zijn ouders.

<< vorige pagina