Willem is zeventien jaar, heeft ADHD en een gedragsstoornis. Hij heeft grote moeite met het accepteren van gezag en vindt het erg moeilijk om zich te houden aan regels en afspraken. Willem is slachtoffer geweest van pesterijen. Ook het reguleren van boosheid en agressie is van jongs af aan een punt van zorg. Willem komt uit een gezin met een vader, moeder en een broertje van twaalf. Zowel tussen Willem en zijn ouders, als tussen beide broers, vinden vaak hoogoplopende confl icten plaats. De ouders van Willem zijn heel erg betrokken bij zijn situatie en willen het beste voor hem.

Willem heeft een tijdje in de gesloten jeugdzorg gezeten en is daarna weer thuis gaan wonen. Na weer een escalatie in het gezin heeft Willem het huis verlaten. XONAR is gevraagd om ambulante thuislozen-zorg in te zetten, en er zo voor te zorgen dat Willem een woonplek krijgt waar hij ook kan en wil blijven. Ook is het belangrijk dat Willem een diploma gaat behalen of gaat werken, zodat hij niet in een uitkering belandt.

De begeleiding

De ambulant professional heeft samen met Willem een kamer geregeld in de regio Maastricht en hem tijdens de wekelijkse afspraken begeleid en ondersteund bij alle facetten die horen bij het wonen op kamers. Koken, poetsen, budgetteren en boodschappen doen wordt samen geleerd.

Ook contacten met de huurbaas, instanties en natuurlijk ook de familie zijn onderwerp van training. De begeleiding richt zich verder op passende daginvulling, waaronder een scholingstraject, een werkervaringsplek en agressieregulatietraining.

Dit alles gaat echter niet zonder slag of stoot. Na een tijdje wordt Willem door zijn huurbaas uit zijn kamer gezet, omdat hij wiet gebruikt en teveel overlast veroorzaakt. De ambulant professional van XONAR constateert dat verslavingszorg nodig is, en regelt dit met onze ketenpartner Mondriaan.

Bij zelfstandigheidstraining heeft de professional van XONAR zodoende een centrale en coördinerende rol in de vaak complexe situatie van de cliënt. Wij bekijken de volledige situatie van de cliënt, en zorgen ervoor dat hij op de juiste plek aanvullende hulp krijgt als dat nodig is.

Dit hebben we samen bereikt

Willem woont inmiddels weer op kamers en heeft een werkplek gevonden. Daarmee verdient hij zijn eigen geld, en hoeft hij dus straks geen gebruik te maken van een uitkering. Op zijn werk heeft hij goed contact met collega's. De relatie met zijn ouders is in grote mate hersteld. Hij gebruikt geen drugs meer.

<< vorige pagina