27
mrt

Wat vindt u van de jeugdhulp?

De jeugdhulp is vanaf 1 januari de verantwoordelijkheid van uw gemeente. Terwijl er hard wordt gewerkt aan meer kwaliteit, is iedereen intussen erg benieuwd naar de ervaringen van ouders en jongeren op gebied van jeugdhulp, inspraak en zeggenschap. De stichting CliC – Cliënt Centraal in Jeugdhulp heeft hiervoor een Transformatiemeter opgesteld. Deze stichting zorgt ervoor dat de stem van de cliënt overal aan tafel wordt gehoord en serieus genomen. Gemeenten en organisaties voor jeugdhulp in Limburg steunen dit initiatief en vragen u vriendelijk, uw mening te geven. Meedoen is anoniem voor ouders en jongeren en kost ongeveer vijf minuten van uw tijd. We vragen u de meting voor 6 april 2015 in te vullen.

In april verzamelt CliC de resultaten en deelt die met alle partijen die betrokken zijn bij jeugdhulp. Uw mening wordt daarna meegenomen in de vervolggesprekken tijdens themabijeenkomsten met jongeren, ouders, gemeenten, organisaties voor jeugdhulp. Bijeenkomsten, waarin we samen met alle betrokken partijen ons voordeel kunnen doen met de informatie die u ons geeft. Alvast bedankt voor uw deelname. De gedrukte versie van de Transformatiemeter en een antwoordenvelop kunt u telefonisch bij CliC bestellen via tel nr 0475 351700 of via welkom@cliclimburg.nl.