21
feb

Verkiezingen? Kies mij!

IK KOM NIET VOOR OP DE STEMLIJSTEN, TOCH KAN JIJ VOOR MIJ KIEZEN!

Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders is er een landelijke campagne 'Kies mij! en XONAR ondersteunt deze campagne.  'Kies mij! staat voor al die kinderen die wachten op een veilige en stabiele plek in een pleeggezin: www.kiespleegzorg.nl

In 2015 hebben ruim 22.500 kinderen in Nederland voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van 18.400 pleeggezinnen. In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg met twee derde toegenomen.

De actie ‘Kies mij’ is onderdeel van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’, die in 2015 is gestart. Het doel van de campagne is om 3.500 nieuwe pleegouders te werven.

Bij XONAR wonen jaarlijks ruim 600 kinderen bij pleegouders. Wij zijn op zoek naar nieuwe pleegouders!

Heeft u interesse om pleegouder te worden, lees meer.

A5 Flyer Kies mij! actie.pdf

 

Kiesmij Banner pleegzorg.nl 1.png