27
mrt

Traumacentrum Jeugd Limburg betrekt pand in Sittard

Het Traumacentrum is een initiatief van de drie jeugdzorginstellingen XONAR, Mondriaan en Koraal Groep. Sinds oktober 2016 bundelen wij vanuit het Traumacentrum onze expertise op het gebied van traumabehandeling. Hierdoor zijn wij samen in staat snel de juiste hulp beschikbaar te stellen aan Limburgse kinderen en jongeren tot 23 jaar. Donderdag 23 maart hebben de medewerkers van het Traumacentrum Jeugd Limburg hun intrek genomen aan de Stationsstraat in Sittard. Daarmee wordt de volgende stap gezet in de doorontwikkeling van het Limburgse Traumacentrum.

Samen hebben wij als drie jeugdzorginstellingen de expertise in huis om alle psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen te behandelen. Het gaat daarbij om traumagerelateerde klachten die voortkomen uit onder andere pesten, huiselijk geweld, seksueel misbruik en vluchtelingenproblematiek. Het Traumacentrum bundelt kennis op het gebied kinderen en jeugdigen: opvoedondersteuning, geestelijke gezondheid en problematiek die samenhangt met een licht verstandelijke beperking. Door deze bundeling van kennis zijn wij in staat de coördinatie van de behandeling beter vorm te geven en krijgen kinderen en jongeren sneller de juiste hulp in de juiste organisatie. Hiermee worden onnodige doorverwijzingen en wachttijden tussen instellingen voorkomen.

Afhankelijk van de problematiek en wensen van het kind en gezin bespreken wij samen met hen waar behandeling dient plaats te vinden. Dit kan bij een van de drie zorgaanbieders betrokken bij dit initiatief, maar ook bij een van de andere ketenpartners. Door ons uitgebreide provinciaal netwerk, heeft het Traumacentrum snel toegang tot de expertise van andere ketenpartners. Naast ambulante behandeling, online behandeling en behandeling in de thuissituatie, biedt het Traumacentrum Jeugd Limburg ook preventieve hulp en consultatie aan verwijzers, leerkrachten, artsen en professionals van andere zorgaanbieders.

Het Traumacentrum Jeugd Limburg is gevestigd aan de Stationsstraat in Sittard maar behandelt daarnaast ook in Heerlen, Maastricht en Venlo. Aanmelden kan via het gezamenlijke aanmeldloket: 088-506 67 50.

Voor meer informatie, zie www.traumacentrumjeugdlimburg.nl