24
apr

Samen aan de slag voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Donderdag 20 april heeft er in het Parkstad Limburg Stadion een Sprinc-bijeenkomst plaatsgevonden namens het platform Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Parkstad. Anja Pijls heeft samen met Lone Linssen (Koraal Groep) en Frans Wilms (Radar), een convenant getekend om zich samen nog meer in te gaan zetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. Dit alles in samenwerking met Roda JC Midden in de Maatschappij en Roda Support.

Lees het volledige persbericht.

Anja Pijls, bestuurder XONAR: ‘Al vele jaren begeleiden wij samen met Roda JC Kerkrade Midden in
de Maatschappij en Roda Support (dreigende) vroegtijdige schoolverlaters. Het gaat om jongeren
met meervoudig complexe gedragsproblemen die nergens terecht kunnen. XONAR richt zich op het
weer gemotiveerd raken voor school, het versterken van hun ontwikkeling en op het activeren van
de gewenste gedragsverandering. Daarbij besteden we ook nadrukkelijk aandacht aan de
thuissituatie. Als het gezin niet mee verandert, vallen de jongeren immers eerder terug in hun oude
gedrag. We werken ook zoveel mogelijk samen met school. Kern is dat deze jongeren weer
zelfrespect krijgen, doelen in het leven stellen en ervoor gaan om die waar te maken. Zo creëren we
weer perspectief. Het overgrote deel van deze jongeren gaat dan ook weer gemotiveerd aan de slag
met werk of school. Dat is de kracht van het samen doen. Wij onderschrijven dan ook van harte de
intentieverklaring.’

XONAR_RODA Support convenant_web.jpg