Trainingen

Ben je soms onzeker, heb je moeite om contact te leggen met leeftijdsgenoten  of word je misschien gepest? Dan kunnen we je helpen.

Of heb je soms moeite om je aan regels en afspraken te houden, kan je weleens onbeleefd en agressief uit de hoek komen, thuis, in je vrije tijd of op school? Ook dan kunnen we wat voor je betekenen.

XONAR biedt diverse trainingen aan op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. Een training bestaat uit een combinatie van allerlei sportieve, creatieve en sociale activiteiten.  De methodiek ervarend leren is de basis van alle genoemde activiteiten.

Tijdens een eerste gesprek luisteren we eerst naar jouw verhaal. Op basis hiervan wordt er samen bepaald weke training het meest geschikt is.

Het doel is dat je 'al doende', 'ontdekkend' en 'ervarend' meer inzicht krijgt in eigen emoties en gedrag en dat van anderen. We ondersteunen je intensief bij het oefenen en het leren van nieuwe vaardigheden waardoor je weerbaarder en zelfzeker door het leven kan gaan. Ook je ouders en eventueel de school (leerkrachten) worden betrokken bij de hulp.

Groepstrainingen

XONAR heeft een scala aan trainingen voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar (23 jaar), die moeilijkheden hebben op het vlak van sociale en/of emotionele vaardigheden. Je wordt geholpen om nieuwe vaardigheden te oefenen, waardoor je uiteindelijk beter kan functioneren in diverse sociale situaties. De groepsaanpak maakt het mogelijk dat leeftijdsgenoten elkaar ondersteunen, van elkaar leren en elkaar helpen.

Klik hier voor de volledige omschrijving van de groepstrainingen.

Gezinstrainingen

XONAR biedt hulp aan gezinnen waarbij er sprake is van gezins-, opvoedings- en/of gedragsproblematiek. Vaak zijn er al andere hulpverleners betrokken geweest bij het gezin, maar zijn de problemen nog niet voldoende opgelost. Onze gezinstrainingen helpen alle gezinsleden om op een andere manier te communiceren en met elkaar om te gaan. Door middel van allerlei gezinsactiviteiten krijgen gezinsleden inzicht in onderlinge gezinsrelaties en door het oefenen en ervaren van nieuwe omgangsvormen met elkaar proberen we de gezinsrelaties te herstellen.

Klik hier voor de volledige productflyer.

Trainingen op school

XONAR heeft een scala aan trainingen voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar (23 jaar), die moeilijkheden hebben op het vlak van sociale en/of emotionele vaardigheden. Deze trainingen kunnen zowel op de locatie van de zorgaanbieder als op school aangeboden worden. Je wordt geholpen om nieuwe vaardigheden te oefenen, waardoor je uiteindelijk beter kan functioneren in diverse sociale situaties. De groepsaanpak maakt het mogelijk dat leeftijdsgenoten elkaar ondersteunen, van elkaar leren en elkaar helpen.

Klik hier voor de volledige omschrijving van de trainingen op school.

Informatie

Voor meer informatie over de werkwijze, aanmelding en financiering kunt u contact opnemen met:
XONAR entree
Severenstraat 16 6225 AR Maastricht.
T: 043 - 604 59 00
E: entree@xonar.nl
 

Wilt u weten of uw kind hulp kan krijgen van XONAR of wilt u professioneel advies? Klik hier.