Productflyers ouders en jongeren

  • Ouders & Jongeren - (Dreigend) School- of werkuitval

XONAR biedt intensieve en effectieve hulp aan jeugdigen die voortijdig school verlaten of dreigen te verlaten. Het overgrote deel van de jeugdigen gaat na deze hulp weer terug naar school en behaalt een diploma. Neem nou Jim van 15 jaar. Hij is doorverwezen naar XONAR, omdat hij agressief gedrag vertoont op school. Zijn leraren weten niet meer wat ze moeten doen om zijn ruziezoekende gedrag te keren en ook de ouders van Jim lukt dit niet. Inmiddels weigert Jim al een aantal weken om naar school te gaan. Lees meer.

Klik hier voor de volledige productflyer

  • Ouders & Jongeren - Acute zorg

XONAR biedt acute zorgverlening wanneer er sprake is van acuut gevaar in een onveilige opvoedingssituatie (door fysiek, psychisch of seksueel geweld). Onze hulp is gericht op onmiddellijk herstel van veiligheid en stabiliteit. XONAR is de enige organisatie in Zuid-Limburg die deze specialistische vorm van opvoedhulp in onveilige situaties biedt. Ons meldpunt is 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar via het nummer: (043) 604 55 77. Lees het verhaal van de dreigende situatie in het gezin waarvan de 4-jarige Daan en de zes maanden oude Larissa deel uitmaken. Hun veiligheid is in het gedrang.

Klik hier voor de volledige productflyer

  • Ouders & Jongeren - Autismehulpverlening

XONAR biedt hulp aan jeugdigen met (een vermoeden van) autisme en hun gezin. Onze gespecialiseerde hulp ondersteunt ouders bij het opvoeden van hun kind met autisme en jeugdigen bij het opgroeien met (een vorm van) autisme.  Lees het verhaal van de elfjarige Janneke, wiens gedrag lange tijd niet te begrijpen was voor haar ouders. Tot het moment dat er een diagnose werd gesteld. Janneke bleek een zware vorm van ADHD en Asperger te hebben. Met deze diagnose klopten de ouders bij XONAR aan voor hulp.  Lees verder wat XONAR heeft gedaan en wat er is bereikt.

Klik hier voor de volledige productflyer

  • Ouders & Jongeren - Dagbehandeling voor kinderen of jongeren

XONAR biedt gespecialiseerde hulp aan jeugdigen met een (mogelijke) ontwikkelingsachterstand. Deze achterstand kan zich uiten op verschillende gebieden zoals op het gebied van spraak/taal, intelligentie, motoriek en/of sociaal-emotioneel. Lees het verhaal van de driejarige Sanne.

Klik hier voor de volledige flyer

  • Ouders & Jongeren - Gedrags- en opvoedondersteuning in onveilige situaties

Wanneer er sprake is van een onstabiele en onveilige opvoedingssituatie (bijvoorbeeld door gedragsproblemen van de jeugdige of onmogelijkheden bij de ouders/verzorgers) biedt XONAR intensieve en effectieve hulp. Onze hulp is gericht op het creëren van stabiliteit en veiligheid. Lees het verhaal van de 8-jarige Jesse.

Klik hier voor de volledige productflyer

  • Ouders & Jongeren - Hulp bij ernstige opvoed- en opgroeiproblematiek

XONAR biedt hulp aan gezinnen waarbij er sprake is van gezins-, opvoedings- en/of gedragsproblematiek. Vaak zijn er al andere hulpverleners betrokken geweest bij het gezin, maar zijn de problemen nog niet voldoende opgelost. Onze gespecialiseerde hulp helpt ouders bij het opvoeden en richt zich, als dat nodig is, ook op gedragsproblemen van kind(eren) en de leefsituatie van het gezin. Het positief opvoeden programma van XONAR, ook wel bekend als Triple P, biedt uitkomst. Dat wordt duidelijk aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. Lees meer.

Klik hier voor de volledige productflyer.

  • Ouders & Jongeren - Ontwikkelen naar zelfstandigheid

XONAR biedt aan jeugdigen die niet langer thuis kunnen wonen, begeleiding naar een zelfstandig leven. Door de gespecialiseerde en intensieve aanpak van onze ervaren professionals, is de jeugdige in staat om na de hulp op eigen kracht en met steun van mensen die belangrijk voor hem/haar zijn zelfstandig te wonen. Lees het verhaal van de aanvankelijk thuisloze Willem (17).

Klik hier voor de volledige productflyer

  • Ouders & Jongeren - Pleegzorg en gezinshuis

XONAR biedt hulp aan jeugdigen voor wie het echt niet meer mogelijk is om thuis te wonen. Gezinnen hebben dan meestal al met veel hulpverleners te maken gehad. De problemen blijken echter zo groot, dat het niet verantwoord is om jeugdigen thuis te laten opgroeien. Lees het verhaal van Evi, een baby'tje van een half jaar oud. Haar ouders zijn niet meer bij elkaar. Ze woont bij haar moeder die niet voor haar kan zorgen. Het is niet meer veilig en verantwoord om Evi thuis te laten wonen. Lees meer.

Klik hier voor de volledige productflyer.

  • Ouders & Jongeren - Trauma- en geweldverwerking (bij seksueel misbruik en huiselijk geweld)

XONAR biedt gespecialiseerde hulp aan jeugdigen en vrouwen (al dan niet met kind(eren)) die in aanraking zijn geweest, met acuut of meervoudig geweld. Onze hulp is gericht op het herstellen van veiligheid en op de verwerking van mogelijke trauma's zodat de levenskwaliteit toeneemt, de opvoedrelatie in een gezin verbetert en het maatschappelijk functioneren (weer) mogelijk wordt. We zien dit in het gezin van vader en moeder en hun vijf zoontjes in de leeftijd van anderhalf tot negen jaar oud, van wie de oudste, Jeroen, ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont. Lees meer.

Klik hier voor de volledige productflyer

  • Ouders & Jongeren - Verbetering sociale en emotionele vaardigheden

XONAR biedt diverse trainingen aan op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. Het aanbod richt zich o.a. op jeugdigen die onzeker zijn, moeite hebben om relaties aan te gaan, pesten of gepest worden. Deze problematiek komt goed tot uiting in het gezin waar de twaalfjarige Bas deel van uitmaakt. Hij is opstandig, boos en wil niet luisteren. Lees meer.

Klik hier voor de volledige productflyer