Folders en brochures

Op deze website vindt u per doelgroep veel informatie over onze dienstverlening.

Xpeditie pleegzorg magazine

Drie keer per jaar ontvangen alle pleeggezinnen van XONAR het magazine Xpeditie. Hierin wordt aandacht besteed aan zaken die spelen binnen ons organisatieonderdeel pleegzorg, of binnen de pleegzorg in het algemeen.

Relatiemagazine XONAR

SAMEN STERK is het magazine voor relaties en partners van XONAR. Het relatiemagazine komt 2x per jaar uit.

Jaarverslag

XONAR brengt jaarlijks een jaarverslag uit. Hierin kijken wij terug op het voorbije jaar en belichten we bijzondere momenten. Ook een beknopte financiële verantwoording en relevante kengetallen en cijfers staan te lezen in dit document.

XONAR in de media

Berichten in de media over XONAR

Vakinhoudelijke artikelen

Als professionele zorgaanbieder volgt XONAR relevante (vak)literatuur op de voet.

Handige websites