Deskundigheidsbevordering en trainingen voor pleegouders 

Het pleegouderschap is een belangrijke taak, en niet altijd even gemakkelijk. Bijna altijd hebben kinderen die in een pleeggezin gaan wonen een ervaringenrugzakje. Hun ontwikkeling en gedrag kan anders zijn dan dat van leeftijdsgenootjes.

Daarom verzorgen wij voor onze pleegouders themabijeenkomsten en trainingen, gericht op hun deskundigheidsbevordering.  

In het voorjaar zal een thema-avond plaatsvinden rondom het thema Hechting, in het najaar een thema-avond over puberbrein. U staat er niet alleen voor, wij helpen u graag!


Onderwerpen

Thema Hechting

Thema Puberbrein

STIP (Selectie en Training In Pleegzorg)

PVO (Pleegouders versterken in Opvoeden)
 
PPI (Pleegouder Pleegkind Interventie)


Thema-avond 'Hechting'
Ouders kunnen op verschillende manieren met hun kinderen omgaan. Meestal leidt dit tot een band met het kind, het kind kan zich hechten aan de ouders. In een pleeggezin komen vaak kinderen, die door allerlei omstandigheden niet of niet veilig gehecht zijn. Dit kan een kind door zijn gedrag op verschillende manieren laten zien. Toch proberen pleegouders ook met zo'n kind een goede relatie op te bouwen, al is dat niet gemakkelijk.

Als er een woord veel wordt gebruikt binnen de pleegzorg, dan is het wel hechting. Zowel pleegouders als hulpverleners houden er vaak eigen theorieën op na. Theorieën die zijn opgebouwd uit stukjes kennis, stukjes eigen opvoeding, stukjes eigen ouderschap en beelden van andere plaatsingen. Voor wie zich daar niet van bewust is, is het lastig om met elkaar over hechting te spreken. Want wat bedoelt de ander nou precies?

Bent u ook nieuwsgierig naar het antwoord?

Datum:  13 juni 2017

Locatie: Severenstraat 16 in Maastricht (Aula XONAR)

  xonar-hero-img-16.jpg


Thema-avond 'Puber(brein)…'
Deze bijeenkomst is bedoeld voor pleegouders van wie de pleegkinderen puber zijn, de puberteit naderen en voor pleegouders die overwegen pubers op te vangen.

Pleegkinderen in de puberteit worstelen, naast hun 'gewone' puberemoties, nog met heel andere thema’s. Ze weten soms niet goed bij wie ze horen, ze zijn onderdeel van twee families. Daarnaast is er een groot gebrek aan onvoorwaardelijkheid. Ze hebben vaak in hun pleeggezin nog niet voldoende krediet opgebouwd. En, ze kunnen hinder ondervinden van een negatief zelfbeeld. Als pleegouder wil je dan mogelijk het kind beschermen, verantwoordelijkheden overnemen. Dit kan spanning opleveren bij de pleegkinderen. “Jullie zijn mijn ouders niet, jullie hebben niets over mij te zeggen”.

Er is uitleg over het puberbrein. Welke ontwikkelingstaken heeft een puber en is er sprake van een verschil of bijzonderheden bij pleegkinderen die puber zijn?

De focus ligt natuurlijk ook op de leuke kanten van het opvoeden van pubers. We hopen dat deze avond energie en nieuwe inspiratie oplevert om uw pleegpuber te kunnen coachen op weg naar zelfstandigheid.

Datum en locatie:
Meer informatie volgt binnenkort.

 slide_01.jpg


STIP Selectie en Training In Pleegzorg

Het is een grote stap om een pleegkind in je gezin op te nemen en voor ieder gezinslid een ingrijpende verandering. Daarom helpt Pleegzorg je daarbij. Het STIP-voorbereidings-  en selectie programma  is een groepsgewijze voorbereiding op het pleegouderschap.  Het programma bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten waarin verschillende thema's aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan:

• ouders en familie;

• gedrag van pleegkinderen;

• effecten van pleegzorg op je gezin en omgeving;

• samenwerking met ouders en instanties.  

Tijdens de training onderzoek je zelf, samen met de STIP trainers,  of pleegzorg past bij  jou en je gezin. Ook wordt na deelname aan de STIP duidelijk welke vorm van pleegzorg voor jou en  je gezin het meest geschikt is. XONAR beoordeelt, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor pleegkinderen, of je een geschikte pleegouder bent. Vooraf en halverwege de STIP-training komen de trainers op huisbezoek en aan het einde van de voorbereiding is er een afrondend gesprek op kantoor. Als zowel jij als XONAR van mening zijn dat pleegzorg bij je past, word je opgenomen in het bestand als pleegouder. Voor pleegouders die opvang (willen) bieden aan een kind uit hun eigen netwerk, geldt een andere voorbereidings- en selectieprocedure. Voor meer informatie: mail naar pleegzorg@xonar.nl

  xonar-hero-img-19.jpg


PVO (Pleegouders Versterken in Opvoeden)
PVO is een interventieprogramma dat is gebaseerd op de principes van Geweldloos Verzet, een methode die ontwikkeld door Haim Omer: een bekend psycholoog uit Israël die zich liet inspireren door grote leiders zoals Mahatma Ghandi.
Het PVO programma werd in Vlaanderen ontwikkeld door onder andere Frank van Holen (Vrije Universiteit Brussel).  Het programma heeft als doel om pleegouders extra te ondersteunen in de opvoeding van pleegkinderen met moeilijk gedrag en te voorkomen dat pleegouders de opvoeding niet meer aankunnen en de plaatsing vroegtijdig beëindigd wordt. De methode is wetenschappelijk onderzocht en de resultaten zijn veelbelovend.

Geweldloos Verzet, zoals dit wordt toegepast in het PVO programma, wordt gekenmerkt door een aantal belangrijke principes: het vermijden van escalatie van conflicten, het verhogen van pleegouderlijke aanwezigheid, duidelijk stelling nemen tegen alle vormen van geweld, het aankondigen door pleegouders van hun betrokkenheid bij het pleegkind, het organiseren van sit-ins, het doorbreken van geheimhouding, het organiseren van sociale steun en het maken van relatiegebaren om positieve interacties te bevorderen.
Er zijn 6 trainers binnen XONAR Pleegzorg, opgeleid door Frank van Holen.
Interesse?, stuur een mail naar pleegzorg@xonar.nl

 xonar-hero-img-21.jpg


PPI (Pleegouder Pleegkind Interventie)

  • PPI (pleegouder – pleegkind interventie) is gericht op de beginnende relatie tussen pleegouder en pleegkind en heeft als doel om te komen tot een zo goed mogelijke hechting.
  • PPI is een methode voor pleegouders en hun pleegkind met als doel elkaar te begrijpen, te respecteren en een goede relatie met elkaar op te bouwen, om zo stress te reduceren.
  • PPI omvat 6 huisbezoeken met pleegouders van 1 uur verdeeld over maximaal 3 maanden. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van video opnames.
  • PPI biedt pleegouders handvatten voor hun eigen houding, zodat de pleegouder zijn of haar kracht optimaal kan inzetten ten bate van de groei en ontwikkeling van het pleegkind. Dit komt het veiligheidsgevoel van het kind ten goede en voorkomt het voortijdig afbreken van de plaatsing.
  • PPI is een preventieve interventie die bestaat uit een combinatie van psycho-educatie en interactieobservatie door videoterugkoppeling. PPI is op wetenschappelijke wijze onderzocht op werkzaamheid en effectiviteit.

Wilt u meer weten, mail naar: pleegzorg@xonar.nl