Vacatures

  • Momenteel zijn er geen vacatures vacant binnen XONAR

Vrijwilligerswerk

  • Momenteel zijn er geen vrijwilligersmogelijkheden binnen XONAR

Stage & afstuderen

Elk jaar worden wij benaderd door studenten van diverse opleidingsinstituten met de vraag om een stageplaats. XONAR vindt dit een goede zaak en werkt hier graag aan mee. Enerzijds houden we zo contact met het veld van opleidingen en anderzijds bieden we toekomstige professionals de mogelijkheid praktijkervaringen op te doen. XONAR hecht daarbij aan het belang van een goede samenwerking met de opleidingen. Jaarlijks bieden we een stageplaats aan gemiddeld 35 studenten. Dit zijn derde- en vierdejaars HBO- studenten en vier universitaire master-studenten.

Heb je interesse in een stageplaats bij XONAR, dan kun jij bij het Stagebureau van XONAR de 'Wegwijzer voor (toekomstige) stagiaires' opvragen. Dit document bevat allerlei praktische, inhoudelijke en organisatorische informatie over stagelopen bij XONAR. Stuur een mailtje naar stagebureau@xonar.nl of bel 043 – 604 55 55.