Vacatures

  • Kinder- en Jeugdpsychiater (Uren in overleg: minimaal 8 uren, maximaal 36 uur), klik hier voor de vacaturetekst.

Een online selectie assessment kan een onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Vrijwilligerswerk

We zijn op zoek naar diverse persoonlijke coaches voor vrouwen die betrokken zijn (geweest) bij een situatie van huiselijk geweld. De coaching en begeleiding is gericht op maatschappelijke participatie en economische onafhankelijkheid. Klik hier voor de vacature. (Vrijwilligerswerk)

Stage & afstuderen

Elk jaar worden wij benaderd door studenten van diverse opleidingsinstituten met de vraag om een stageplaats. XONAR vindt dit een goede zaak en werkt hier graag aan mee. Enerzijds houden we zo contact met het veld van opleidingen en anderzijds bieden we toekomstige professionals de mogelijkheid praktijkervaringen op te doen. XONAR hecht daarbij aan het belang van een goede samenwerking met de opleidingen. Jaarlijks bieden we een stageplaats aan gemiddeld 35 studenten. Dit zijn derde- en vierdejaars HBO- studenten en vier universitaire master-studenten.

Heb je interesse in een stageplaats bij XONAR, dan kun jij bij het Stagebureau van XONAR de 'Wegwijzer voor (toekomstige) stagiaires' opvragen. Dit document bevat allerlei praktische, inhoudelijke en organisatorische informatie over stagelopen bij XONAR. Stuur een mailtje naar stagebureau@xonar.nl of bel 043 – 6045428. Telefonisch bereik je het Stagebureau het beste op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend.