In essentie

Wanneer er sprake is van een onstabiele en onveilige opvoedingssituatie (bijvoorbeeld door gedragsproblemen van de jeugdige of onmogelijkheden bij de ouders/verzorgers) biedt XONAR intensieve en effectieve hulp. Onze hulp is gericht op het creëren van stabiliteit en veiligheid.

Voor wie en wanneer?

Jeugdigen van 0 tot 23 jaar die zich in een onveilige opvoedingssituatie bevinden en in hun ontwikkeling bedreigd worden.

Wat doen we?

Alle inspanningen zijn gericht op het directe herstel van veiligheid en stabiliteit binnen uw gezin. Om dit te bereiken zijn we zeer intensief en frequent in uw gezin aanwezig. Soms gaan we in uw netwerk zoeken naar een tijdelijke woonplek. Als door de aard van de (gedrags)problematiek opname in een pleeggezin of gezinshuis niet mogelijk is, kan uw zoon/dochter tijdelijk worden opgenomen in een behandelgroep.De focus blijft steeds gericht op terugkeer naar huis. De begeleiding is gericht op versterking van uw ouderschap en vermindering van gedragsproblemen, o.a. met behulp van trainingen en behandelingen. Ieder gezin heeftgedurende het hele traject een vaste hulpverlener die nauw betrokken is bij uw gezin. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor het sociale netwerk.

Wat bereiken we?

  • Uw kind(eren) kan/kunnen veilig en gezond thuis opgroeien.
  • In uw gezin is er een evenwicht tussen draagkracht en draaglast.
  • U hebt voldoende vaardigheden en inzichten.
  • De gedragsproblemen van uw kind(eren) is/zijn verminderd en de weerbaarheid en zelfredzaamheid is verhoogd.

Onze dienstverlening bestaat uit

  • Behandelgroepen
  • Fasehuis (aanstaande) jonge ouders (tienermoeders)
  • Project Ervarend Leren

Print PDF: Ouders & Jongeren - Gedrags- en opvoedondersteuning in onveilige situaties.pdf

Behandelgroep & Jesse (8)

Lees hier het verhaal van Jesse.