Sanne is drie jaar oud. Zij heeft een taalspraakstoornis. Voor haar leeftijd kan zij nog erg moeilijk klanken vormen en woordjes formuleren. Hierdoor kunnen Sanne's vader en moeder haar niet erg goed begrijpen. Andersom kan Sanne moeilijk aan mensen duidelijk maken wat zij wil. Hierdoor ontstaan regelmatig problemen en ergernissen.

Sanne's moeder is na de bevalling in een postnatale depressie beland. Hiervoor krijgt zij ondersteuning van een therapeut. De ouders van Sanne zijn sinds twee maanden uit elkaar. Sanne woont bij haar moeder, die bij het opvoeden veel hulp krijgt van haar ouders. Naast het feit dat zij niet goed kan praten, heeft Sanne met regelmaat hysterische driftbuien. Vooral als zij 'nee' te horen krijgt, kan zij opeens gaan schreeuwen, slaan, knijpen en stampen. Haar moeder en diens ouders, samen dus drie volwassenen, lukt het dan niet om dit driejarige meisje tot bedaren te brengen. Sanne's moeder vindt het, mede ook door de hysterische reactie van haar dochter op het woordje 'nee', moeilijk om een consequente opvoeding door te voeren. Zij weet dat dit het beste is voor haar dochter, maar het lukt haar niet.

Dit hebben we samen bereikt

Na een periode van ongeveer tien maanden op het MKD is Sanne's taalspraakstoornis verholpen. Haar moeder en vader staan veel meer op één lijn voor wat betreft de opvoeding, waardoor het voor Sanne duidelijk is wat haar ouders van haar verwachten. Nu krijgt zij ook niet meer de kans om haar vader en moeder tegen elkaar uit te spelen. De situatie bij Sanne thuis is nu zover gestabiliseerd dat zij op eigen kracht verder kunnen.

De begeleiding

Bij XONAR is Sanne geplaatst in het medisch kleuterdagverblijf (MKD). In dit kleinschalige groepje zitten maximaal acht kinderen, die begeleid worden door twee pedagogisch hulpverleners. De begeleiding richt zich primair op het verhelpen van Sanne's taalspraakstoornis. De logopediste helpt Sanne om verstaanbaar te spreken, hetgeen binnen enkele maanden al fl ink resultaat heeft. Nu Sanne beter duidelijk kan maken wat zij wil, begrijpen haar vader en moeder haar ook beter. Daarom heeft Sanne veel minder vaak negatief gedrag nodig om zich te uiten.

Daarnaast krijgt Sanne's moeder van XONAR opvoedingsondersteuning, zodat zij haar dochter consequent op kan voeden en structuur kan bieden. In Sanne's belang moet 'nee' vanaf nu ook echt 'nee' betekenen! Stapje voor stapje leert Sanne's moeder bij XONAR dat ze niet bang hoeft te zijn, of zich niet schuldig hoeft te voelen, als zij niet toegeeft aan de wensen en grillen van haar peutertje. Zij komt hierdoor een stuk steviger in haar schoenen te staan.

<< vorige pagina